Informacja o zawarciu umowy w następstwie rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 56/ZP/US/REWI/2019

 

Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu nr 56/ZP/US/REWI/2019 pn.:

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Darłowo o tytule „Przywrócenie społecznych funkcji podwórza otoczonego obiektem dawnego szpitala oraz Kościoła Św. Jerzego w Darłowie poprzez zakup i montaż elementów małej architektury”

dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

 

prowadzonym na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Uprzejmie informujemy, że umowa na

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Darłowo o tytule „Przywrócenie społecznych funkcji podwórza otoczonego obiektem dawnego szpitala oraz Kościoła Św. Jerzego w Darłowie poprzez zakup i montaż elementów małej architektury” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

została podpisana w dniu 23.08.2019 r. z Wykonawcą:

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Bogusława X 4-8

ul. 1 Maja 3

76-150 Darłowo

Skip to content