Komunikat dla Uczestników Projektu “Ze Stoczni do Własnej Firmy”

Szanowni Państwo.

W najbliższym czasie zakończy się Państwa udział w projekcie „Ze Stoczni do Własnej Firmy”. Chcielibyśmy przypomnieć o procedurze zwrotu zabezpieczenia właściwej realizacji podpisanych przez Państwa umów (weksel wraz z deklaracją wekslową).

Zabezpieczenie właściwej realizacji umowy będzie zwracane sukcesywnie do końca realizacji projektu, tj. 30.04.2010 r. Warunkiem zwrotu jest przede wszystkim zaakceptowane rozliczenie otrzymanego wsparcia, jak również pozytywny protokół z przeprowadzonych w siedzibie prowadzonej przez państwa działalności wizyt kontrolnych i monitoringowych.

W przypadku Uczestników, którzy nie otrzymali przedłużonego wsparcia pomostowego dodatkowym warunkiem otrzymania zwrotu weksla jest również złożenie zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o dokonywaniu należnych opłat za pierwsze pełne 12 miesięcy prowadzonej działalności gospodarczej.

Skip to content