Polityka prywatności – GIODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.
szczegóły:

Kategorie

Archiwa

Newsletter KARR

Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

PROGRAM SPOŁECZNIK na lata 2019-2021 to kontynuacja Programu zrealizowanego w latach 2017-2018 r.  Wnioskodawcy będą mogli się starać o 4 tys. zł na realizację oddolnych inicjatyw oraz o 10 tys. zł na realizację regionalnych inicjatyw obywatelskich.

Nabór wniosków na mikrodotacje oraz na regionalne inicjatywy obywatelskie prowadzony będzie przy wykorzystaniu generatora wniosków Witkac.pl

Termin naboru wniosków od 7 maja 2019 r. do 21.05.2019r.

 

Poniżej dokumenty do pobrania (4 tys. zł na realizację oddolnych inicjatyw):

Regulamin konkursu na mikrodotacje Programu Społecznik na lata 2019-2021

Załącznik nr 1- wzór wniosku o udzielenie mikrodotacji

Załącznik nr 1a do Regulaminu konkursu na mikrodotacje – potwierdzenie złożenia oferty

Załącznik nr 2 – wzór karty oceny formalnej wniosku o udzielenie mikrodotacji

Załącznik nr 3 – wzór karty oceny merytorycznej wniosku o udzielenie mikrodotacji

Załącznik nr 4 – wzór minimalnego zakresu umowy na udzielenie mikrodotacji

Załącznik nr 5 – wzór sprawozdania rzeczowo-finansowego

Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu na mikrodotacje

Załącznik nr 7 – minimalny zakres ankiety ewaluacyjnej-2

Uwaga: W ramach naboru na Regionalne Inicjatywy Obywatelskie obowiązuje zaktualizowany Regulamin wersja 2.1 

Poniżej dokumenty do pobrania (10 tys. zł na realizację regionalnych inicjatyw obywatelskich):

Regulamin naboru wniosków na regionalne inicjatywy obywatelskie- aktualizacja

Załącznik nr 1 – wzór wniosku na realizację regionalnej inicjatywy obywatelskiej

Załącznik nr 1a do Regulaminu na realizację regionalnej inicjatywy obywatelskiej

Załącznik nr 2 – wzór karty oceny inicjatywy obywatelskiej przez Zespół Oceniający

Załącznik nr 3 – wzór karty do głosowania

Załącznik nr 4- wzór minimalnego zakresu umowy na realizację regionalnej inicjatywy obywatelskiej

Załącznik nr 5 – wzór sprawozdania rzeczowo-finansowego

Załącznik nr 6 do Regulaminu naboru wniosków na realizacje regionalnej inicjwtywy obywatelskiej

Załącznik nr 7 – minimalny zakres ankiety ewaluacyjnej-2

zestawienie-liczba mieszkańców

KONTAKT

Program Społecznik                na lata 2019-2021 Imię i nazwisko Funkcja Telefon kontaktowy Adres mail
Subregion A            Miasto Szczecin/powiat policki Marcin Słupiński Animator lokalny 530-582-717 m.slupinski@karrsa.pl
Agnieszka Pokorska Animator lokalny 530-518-948 a.pokorska@karrsa.pl
Subregion B                          Miasto Świnoujście/powiaty goleniowski, gryficki, kamieński, łobeski Bożena Zarecka Animator lokalny 530-564-372 b.zarecka@karrsa.pl
Urszula Bolewicz Animator lokalny 530-583-910 u.bolewicz@karrsa.pl
Subregion C            Powiaty: choszczeński, drawski, kołobrzeski, świdwiński, wałecki Paulina Czechowska Animator lokalny 530-556-859 p.czechowska@karrsa.pl
Roman Wiśniewski Animator lokalny 530-574-054 r.wisniewski@karrsa.pl
Subregion D                          Miasto Koszalin/powiaty: białogardzki, koszaliński, sławieński, szczecinecki Katarzyna Grzybowska Animator lokalny 530-511-320 k.grzybowska@karrsa.pl
Piotr Machciński Animator lokalny 530-569-134 p.machcinski@karrsa.pl
Subregion E Powiaty:gryfiński, myśliborski, pyrzycki, stargardzki Małgorzata Kuncewicz Animator lokalny 530-577-430 m.kuncewicz@karrsa.pl
Agnieszka Odachowska Animator lokalny 530-572-611 a.odachowska@karrsa.pl
Operator Sandra Stępniak Asystent koordynatora s.stepniak@karrsa.pl
Aurelia Kubicka Facylitator 530-575-461 a.kubicka@karrsa.pl

 

Realizatorzy programu „Społecznik na lata 2019-2021″ mają obowiązek informowania interesariuszy o źródle finansowania poprzez stosowania nazwy „Społecznik na lata 2019-2021 -Program Marszałkowski”.
Na materiałach powinny zostać umieszczone: logo Pomorza Zachodniego, logo Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz nazwa „Społecznik na lata 2019-2021 – Program Marszałkowski”. Powinny się one znaleźć na wszystkich materiałach związanych z realizacją projektu, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych, edukacyjnych, a także zakupionych środkach trwałych, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność.
Obowiązek informacyjny w zakresie stosowanej nazwy i oznakowania dotyczy również stron internetowych Realizatorów i portali społecznościowych wraz z aktywnym linkiem (#Pomorze Zachodnie, #ProgramSpołecznik, #społecznik, #KARR).

Naklejka na sprzęt

Opis dokumentów finansowo-ksiegowych

Opis-dokumentów-finansowo-ksiegowych (PDF)

Porozumienie-wolontariatu-wraz-z-kartą-godzin-pracy-wolontariusza REALIZATOR

Porozumienie-wolontariatu-wraz-z-kartą-godzin-pracy-wolontariusza-REALIZATOR (PDF)

Plansza

program społecznik

ftp://ftp.wzp.pl/pub/regional/grafika/SPOLECZNIK_2019

 


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.