Polityka prywatności – GIODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.
szczegóły:

Kategorie

Archiwa

Newsletter KARR

Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

spolecznik_2018_1

 

Program Społecznik 2018 to ulepszona, innowacyjna formuła programu regrantingowego, podzielonego na 2 filary tj. Program Społecznik – Konkurs na Mikrodotacje i Program Społecznik – Budżet Obywatelski.

Pierwszy filar to kontynuacja Programu zrealizowanego w 2017 r., czyli przeprowadzenie naboru wniosków na mikrodotacje, w którym wnioskodawcy będą mogli się starać o 3 tys. zł na realizację oddolnych inicjatyw.
Darugi filar to innowacyjna forma budżetu obywatelskiego, w ramach którego mieszkańcy regionu będą mogli w głosowaniu wybrać najlepszą inicjatywę obywatelską do 10 tys. zł.

Podtrzymany został odformalizowany charakter Programu, umożliwiający sięganie po środki nie tylko podmiotom posiadającym osobowość prawną – organizacjom pozarządowym, ale również współpracującym z nimi grupom nieformalnym.

CELE PROGRAMU SPOŁECZNIK

 • wspieranie i upowszechnianie otwartych i aktywnych postaw obywatelskich,
 • uwrażliwianie na potrzeby najbliższego otoczenia,
 • wspieranie i promowanie wolontariatu, w celu budowy tożsamości i spójności społecznej,
 • „transfer” dobrych praktyk i doświadczeń do innych subregionów Programu,
 • zaangażowanie obywateli w proces decydowania o kierunkach współpracy i rozwoju regionu.

NOWOŚĆ! Nabór wniosków na mikrodotacje i inicjatywy obywatelskie prowadzony będzie przy wykorzystaniu generatora wniosków Witkac.pl 

Drugi nabór na mikrodotacje rozpocznie się 7 maja 2018 r.

Finansowanie PROGRAMU SPOŁECZNIK
Marszałek przeznaczył z budżetu województwa kwotę  3 000 000 złotych z podziałem na:

 • dofinansowanie ok. 500 działań zrealizowanych w ramach mikrodotacji w kwocie do 3 tys. zł
 • dofinansowanie ok. 150 inicjatyw obywatelskich o charakterze powiatowym i regionalnym w kwocie do 10 tys. zł

Kto ocenia wnioski?
Wnioski złożone na mikrodotacje zaopiniuje Komisja Oceny Wniosków składająca się m.in. z:

 •  przedstawicieli Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego,
 • przedstawicieli różnych środowisk, w tym samorządów lokalnych i ekspertów,
 • przedstawicieli Operatora

Wnioski złożone na inicjatywy obywatelskie poddawane będą ocenie poprzez elektroniczne głosowanie mieszkańców województwa.

Termin realizacji PROGRAMU SPOŁECZNIK

 •  program ma charakter jednoroczny,
 • realizacja Programu SPOŁECZNIK: od 1 marca do 31 grudnia 2018,
 • realizacja mikrodotacji i inicjatyw w ramach Programu SPOŁECZNIK: od 1 czerwca do 31 października 2018

Operator
Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Przemysłowa 8
75-216 Koszalin

kontakt
bospolecznik2018@karrsa.pl
spolecznik2018@karrsa.pl

Potrzebujesz pomocy przy aplikowaniu wniosków?
Skontaktuj się z lokalnymi animatorami!

Subregion A – Szczecin, powiat policki
Marcin Słupiński – m.slupinski@karrsa.pl; tel.: 660 238 581
Agnieszka Matuszczak – a.matuszczak@karrsa.pl;
tel.: 660 238 926
Krzysztof Sowa – k.sowa@karrsa.pl; tel.: 660 238 474

Subregion B – Świnoujście, powiaty: goleniowski, gryficki, kamieński, łobeski
Małgorzata Kuncewicz – m.kuncewicz@karrsa.pl;
tel.: 660 240 687

Małgorzata Błażczak – m.blazczak@karrsa.pl , tel. 692 389 870

Subregion C – powiaty: białogardzki, choszczeński, drawski, kołobrzeski, świdwiński, wałecki
Paulina Czechowska – p.czechowska@karrsa.pl;
tel.: 660 175 270
Marcin Rynkiewicz – m.rynkiewicz@karrsa.pl;
tel.: 660 239 373

Subregion D – Miasto Koszalin, powiaty: koszaliński, sławieński, szczecinecki
Lidia Pieńkos – l.pienkos@karrsa.pl; tel.: 692 389 887
Maciej Ziemiński – m.ziminski@karrsa.pl; tel.: 660 175 211

Subregion E – powiaty: gryfiński, myśliborski, pyrzycki, stargardzki
Agnieszka Odachowska – a.odachowska@karrsa.pl;
tel.: 692 389 912
Kamila Pszenna – k.pszenna@karrsa.pl; tel.: 660 239 852

Wszelkie informacje o realizacji Programu Społecznik 2018 znajdują się również na:

 • stronie internetowej Operatora – Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A www.karrsa.pl w zakładce SPOŁECZNIK,
 • stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, tj.:  www.wzp.pl  w zakładce Program SPOŁECZNIK

 

REGULAMINY

MIKRODOTACJE:

1. Regulamin PROGRAM SPOŁECZNIK ver 2.0

Regulamin wyboru członków i prac Komisji Oceny Wniosków ver 1

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu na mikrodotację WNIOSEK O UDZIELENIE MIKRODOTACJI ver 1

Załącznik nr 1 do Regulminu wyboru członków i prac KOW Formularz zgłoszeniowy ver 1

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu na mikrodotację LISTA SPRAWDZAJĄCA DLA REALIZATORÓW ver 1

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu na mikrodotację KARTA OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ ver 1

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu na mikrodotację WZÓR UMOWY NA UDZIELENIE MIKRODOTACJI ver 1

Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu na mikrodotację WZÓR SPRAWOZDANIA RZECZOWO – FINANSOWEGO ver 1

 

BUDŻET OBYWATELSKI

1. Regulamin PROGRAM SPOŁECZNIK BO 03 2018 ver 2.0

Regulamin wyboru członków i prac Zespołu Oceniającego ver 1

Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru wniosków na inicjatywy obywatelskie Wzór wniosku na realizację inicjatyw obywatelskich ver 1

Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru wniosków na inicjatywy obywatelskie Karta oceny inicjatywy obywatelskiej ver 1

Załącznik nr 3 do Regulaminu naboru wniosków na inicjatywy obywatelskie Wzór sprawozdania z realizacji inicjatywy obywatelskiej ver 1

Załącznik nr 4 do Regulaminu naboru wniosków na inicjatywy obywatelskie Wzór karty do głosowania ver 1

Załącznik nr 5 do Regulaminu naboru wniosków na inicjatywy obywatelskie Wzór umowy na realizację inicjatyw obywatelskich ver 1


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.