Zakup Sprzętu Komputerowego

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert na

„Zakup Sprzętu Komputerowego i Oprogramowania”

do projektu „Moja Firma w Unii Europejskiej III”
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI : Rynek pracy otwarty dla wszystkich.
Działanie 6.2 : Wsparcie oraz promocja  przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

1. Przedmiot Oferty:

1. Wydajny laptop z oprogramowaniem (Microsoft Office Standard PL BOX z możliwością
przenoszenia na inny komputer oraz Windows 7 OEM) – 1 szt.
2. Laptop z oprogramowaniem (Microsoft Office OEM, Windows 7) – 2 szt.
3. Drukarka kolorowa atramentowa – 1 szt.

2. Wartość Zamówienia

Całkowita wartość zamówienia nie może przekroczyć 9200 zł brutto (w tym 7 540,98 zł netto
oraz 1 659,02 zł podatku VAT 22%)

3. Warunki dodatkowe

1. Termin realizacji zamówienia do 14.10.2010 r.
2. Termin płatności do 20.10.2010r.

4. Termin Składania Ofert

Oferty proszę składać bezpośrednio w biurze lub elektronicznie do piątku 8.10.2010 r. Proszę także przesłać wersję drukowaną na adres firmy podany poniżej.

5. Kontakt

Oferty w formie elektronicznej proszę przesyłać na adres: s.pieczynski@karrsa.eu lub sekretariat@karrsa.eu

O wyborze oferty będą decydowały najkorzystniejsze warunki realizacji zamówienia, jakość sprzętu,
udzielana gwarancja, przedłużony termin płatności oraz oferowane dodatkowe usługi/rabaty.

Adres Pocztowy

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Przemysłowa 8
75-216 Koszalin
Skip to content