Rekru­ta­cja Szcze­cin do Pro­jektu Moja Firma w Unii Euro­pej­skiej III

Uwaga osoby chcące złożyć formularz do projektu Moja Firma w Unii Europejskiej III. W dniu 7 października w godzinach od 13 do 16 w trakcie trwania Targów Projektów w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie ul. Mickiewicza 41 będzie możliwe złożenie przy stoisku Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. dokumentów aplikacyjnych. W związku z brakiem dostępu do usług ksero prosimy o dostarczenie kserokopii dokumentu zawierającego numer PESEL. Wszystkie pozostałe dokumenty aplikacyjne będzie można otrzymać na miejscu.

Skip to content