Wymagane Załączniki do Biznesplanów Nabór 2

Wszyscy uczestnicy zobowiązani są razem z biznesplanem dołączyć informację z Urzędu Skarbowego, o tym iż nie prowadzili działalności gospodarczej na rok przed podpisaniem umowy na szkolenia.

Poniżej znajduje się lista wymaganych załączników.

[toc]

Orzeczenia o Niepełnosprawności

Dodatkowo osoby niepełnosprawne, które jeszcze nie dostarczyły orzeczeń o niepełnosprawności proszone są takowe dostarczyć najpóźniej przy składaniu biznesplanów.

Przygotowując załączniki proszę podzielić je na dwie grupy:

Pomoc Finansowa i Pomoc Pomostowa

Uwaga. Załączniki 5, 15 oraz 16 muszą być dostarczone w dwóch kopiach (jeden dla Pomocy Finansowej drugi dla Pomocy Pomostowej)

Wymagane załączniki do Pomocy Finansowej

[download id=180]

[download id=183]

[download id=161]

[download id=166]

[download id=167]

[download id=168]

[download id=169]

Wymagane Załączniki do Pomocy Pomostowej

[download id=180]

[download id=162]

[download id=166]

[download id=167]

 

Inne Wymagane Załączniki

  1. Dwie kserokopie dowodu osobistego poświadczone przez Państwa za zgodność.
  2. Informacja z Urzędu Skarbowego o nie posiadaniu działalności gospodarczej na rok przed dniem przystąpienia do projektu.
  3. Orzeczenie o niepełnosprawności. (jeżeli dotyczy i nie dostarczono go wcześniej).
  4. Strategia rozwoju firmy.
Skip to content