Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zatrudni osobę

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zatrudni osobę na stanowisko:
Specjalista ds. informacji i promocji w Ośrodku Wspierania Ekonomii Społecznej w Koszalinie:Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe
 2. Znajomość sektora Ekonomii Społecznej (odbyte co najmniej jedno szkolenie w tym zakresie)
 3. Doświadczenie w realizacji zadań informacyjnych i promocyjnych,
 4. uczestniczył w min. 1 projekcie związanym z problematyką ekonomii społecznej – kadra projektu, wolontariat, staż.
 5. Doświadczenie w zakresie świadczenia usług informacyjnych, opracowywania informacji do mediów (w tym internetowych),
 6. Doświadczenie w obsłudze klienta,
 7. Doświadczenie w zakresie realizacji zadań związanych z promocją, w szczególności w tematyce związanej z ekonomią społeczną, w tym zadań mających na celu aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem.
 8. Inne uprawnienia, osiągnięcia istotne przy realizacji działań informacyjno-promocyjnych.

Pracownik OWES odpowiedzialny za działania informacyjno-promocyjne realizuje co najmniej następujące zadania:

 • Przygotowywanie i wdrażanie planu promocji OWES,
 • Prowadzenie analizy potrzeb promocyjnych podmiotów ekonomii społecznej,
 • udzielanie informacji klientom OWES na temat ekonomii społecznej,
 • udzielanie informacji o zakresie oferty OWES,
 • świadczenie usług informacyjnych bezpośrednio, telefonicznie, mailowo,
 • aktualizowanie strony www,
 • promowanie działań OWES poprzez opracowywanie informacji nt. działań OWES oraz regularne przesyłanie ich do mediów,
 • utrzymywanie bieżącego kontaktu z mediami,
 • przygotowywanie narzędzi informacyjno-promocyjnych, takich jak newsletter, mailing, pod kątem ich wykorzystania w promocji produktów i usług PES,
 • dokumentowanie działań promocyjnych i informacyjnych – artykuły prasowe, ogłoszenia prasowe, informacje na stronach www,
 • samokształcenie w zakresie ekonomii społecznej.

CV wraz z listem motywacyjnym proszę kierować na mail: a.szczepanska@karrsa.eu

Skip to content