Spotkania informacyjno-promocyjne dot. projektu „Przedsiębiorcza KOBIETA”

LOGO PKKoszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
serdecznie zaprasza wszystkie zainteresowane Panie do udziału w spotkaniach informacyjno-promocyjnych dotyczących projektu

„Przedsiębiorcza KOBIETA”
Reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki
Prio­ry­tet VI : Rynek pracy otwarty dla wszyst­kich
Dzia­ła­nie 6.2 : Wspar­cie oraz pro­mo­cja przed­się­bior­czo­ści i samozatrudnienia

 

Spotkania odbędą się w poniższych terminach:
24.04.2013- Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach, ul. Koszarowa 4, godz. 13:00
24.04.2013- Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim, ul. Topolowa 5, godz. 10:00
25.04.2013- Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie, ul. Racławicka 13, godz. 11:00
26.04.2013- Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim, ul. Pierwszej Brygady 35, godz. 12:00
06.05.2013- Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koszalinie, ul. Przemysłowa 8, godz. 12:00
08.05.2013- Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach, ul. Dworcowa 23, godz. 10:00
08.05.2013- Urząd Miejski w Wałczu, Plac Wolności 1, sala nr 11, godz. 11:00
09.05.2013- Urząd Miejski w Choszcznie, ul. Wolności 24, sala narad (piwnica Urzędu Miejskiego), godz. 11.00
09.05.2013- Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim, ul. Topolowa 5, godz. 10:00
10.05.2013- Lokalny Punkt Informacyjny w Świdwinie mieszczący się w Starostwie Powiatowym w Świdwinie przy ul. Mieszka I 16, sala konferencyjna, godz. 11.00.
15.05.2013- Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie, ul. Niepodległości 13, godz. 11.00

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU

Skip to content