Konferencja Projektu “Przedsiębiorcza KOBIETA”

LOGO PKW związku z zakończeniem projektu „Przedsiębiorcza KOBIETA” Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. organizuje konferencje podsumowującą projekt, która odbędzie się 26.02.2015 r . o godz. 12.00 w Instytucie Dobrych Praktyk Biznesowych ul. Zwycięstwa 126, Koszalin.

Konferencja będzie miała na celu prezentację i promocję „dobrych praktyk”. Zaproszeni zostaną eksperci z zakresu przedsiębiorczości, którzy podczas panelu dyskusyjnego będą dzielić się swoim doświadczeniem i będą  odpowiadać na pytania. Swoją obecności zaszczycą nas ważne osobistości Województwa Zachodniopomorskiego, lokalni przedsiębiorcy oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Na konferencji będą poruszane m.in. takie zagadnienia jak: szanse rozwoju mikroprzedsiębiorstw, rola kobiet w przedsiębiorczości itp.

Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkie Uczestniczki Projektu.

Nabór wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe “Przedsiębiorcza KOBIETA”

LOGO PKW związku z możliwością składania wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe Uczestniczek drugiej edycji , przedstawiamy wytyczne oraz załączniki niezbędne do złożenia wniosku. Termin składania został ustalony na 15 maja 2014 roku !

[nc-download path=”projekty/Pkobieta/pwp/wytyczne-pomostowka-przedluzona.doc”][/nc-download]
[nc-download path=”projekty/Pkobieta/pwp/zal-1-WNIOSEK-O-PRZYZNANIE-PRZEDLUZONEGO-WSPARCIA-POMOSTOWEGO.doc”][/nc-download]
[nc-download path=”projekty/Pkobieta/pwp/zal-2-KARTA-OCENY-WNIOSKU.doc”][/nc-download]
[nc-download path=”projekty/Pkobieta/pwp/zal-3-PESEL.doc”][/nc-download]
[nc-download path=”projekty/Pkobieta/pwp/zal-4-Zaswiadczenie-o-uzyskanej-pomocy-de-minimis.doc”][/nc-download]
[nc-download path=”projekty/Pkobieta/pwp/zal-5-OS-O-NIEZALEGANIU-ZUS.doc”][/nc-download]
[nc-download path=”projekty/Pkobieta/pwp/zal-6-OS-O-NIEZALEGANIU-US.doc”][/nc-download]
[nc-download path=”projekty/Pkobieta/pwp/zal-7-FORMULARZ-INFO-DE-MINIMIS.doc”][/nc-download]
[nc-download path=”projekty/Pkobieta/pwp/zal-8-BILANS.doc”][/nc-download]
[nc-download path=”projekty/Pkobieta/pwp/zal-9-RZ-i-S.doc”][/nc-download]

Dokumenty do rozliczenia wsparcia finansowego i podstawowego pomostowego w ramach projektu “Przedsiębiorcza KOBIETA” II nabór

LOGO PKKoszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
zamieszcza dokumenty potrzebne do rozliczenia wsparcia finansowego i podstawowego pomostowego w ramach projektu “Przedsiębiorcza KOBIETA” Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Priorytet VI : Rynek pracy otwarty dla wszystkich  Działanie 6.2 : Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Prosimy zwrócić uwagę na zmiany w załączniku nr 24- zestawienie poniesionych wydatków. Instrukcja wypełniania tabeli oraz wzór opisu faktury znajdują się w załączonych wytycznych.

Dokumenty niezbędne do rozliczenia wsparcia finansowego oraz podstawowego wsparcia pomostowego:
[nc-download path=”projekty/Pkobieta/Dokumenty-do-rozliczenia-dotacji.zip”][/nc-download]

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO DLA I EDYCJI PROJEKTU “PRZEDSIĘBIORCZA KOBIETA”

LOGO PKRealizator Projektu pn. “Przedsiębiorcza KOBIETA” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

Wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego finansowego wraz z załącznikami należy złożyć w dni robocze, w terminie: do 24.01.2014 roku w godzinach: 7:30-15.30

Dowiedz się więcej

Ostateczna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego oraz podstawowego wsparcia pomostowego w projekcie “Przedsiębiorcza KOBIETA” – II nabór

LOGO PKKoszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
pragnie ogłosić ostateczną listę rankingową osób zakwalifikowanych do
otrzymania wsparcia finansowego i podstawowego wsparcia pomostowego w ramach II naboru projektu „Przedsiębiorcza KOBIETA”

Reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki
Prio­ry­tet VI : Rynek pracy otwarty dla wszyst­kich
Dzia­ła­nie 6.2 : Wspar­cie oraz pro­mo­cja przed­się­bior­czo­ści i samozatrudnienia

Ostateczna lista rankingowa kandydatek na uczestniczki Projektu:
[nc-download path=”projekty/Pkobieta/Ostateczna-lista-rankingowa-wsparcie-finansowe-II-nabor.pdf”][/nc-download]

Wstepna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego oraz podstawowego wsparcia pomostowego w projekcie “Przedsiębiorcza KOBIETA” – II nabór

LOGO PKKoszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
pragnie ogłosić wstępną listę rankingową osób zakwalifikowanych do
otrzymania wsparcia finansowego i podstawowego wsparcia pomostowego w ramach II naboru projektu „Przedsiębiorcza KOBIETA”

Reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki
Prio­ry­tet VI : Rynek pracy otwarty dla wszyst­kich
Dzia­ła­nie 6.2 : Wspar­cie oraz pro­mo­cja przed­się­bior­czo­ści i samozatrudnienia

Wstępna lista rankingowa kandydatek na uczestniczki Projektu:
[nc-download path=”projekty/Pkobieta/Wstepna-lista-rankingowa-wsparcie-finansowe-i-pomostowe-podstawowe-II-nabor.PDF”][/nc-download]

Dokumenty do rozliczenia wsparcia finansowego i podstawowego pomostowego w ramach projektu “Przedsiębiorcza KOBIETA”

LOGO PKKoszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
zamieszcza dokumenty potrzebne do rozliczenia wsparcia finansowego i podstawowego pomostowego w ramach projektu “Przedsiębiorcza KOBIETA” Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Priorytet VI : Rynek pracy otwarty dla wszystkich  Działanie 6.2 : Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Prosimy zwrócić uwagę na zmiany w załączniku nr 24- zestawienie poniesionych wydatków. Instrukcja wypełniania tabeli oraz wzór opisu faktury znajdują się w załączonych wytycznych.

Dokumenty niezbędne do rozliczenia wsparcia finansowego oraz podstawowego wsparcia pomostowego:
[nc-download path=”projekty/Pkobieta/Dokumenty-do-rozliczenia-dotacji.zip”][/nc-download]

Dokumenty wsparcie finansowe i podstawowe wsparcie pomostowe “Przedsiębiorcza KOBIETA”

LOGO PKKoszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zamieszcza dokumenty potrzebne do złożenia wniosku na  otrzymanie wsparcia finansowego i podstawowego pomostowego w ramach II naboru projektu „Przedsiębiorcza KOBIETA” Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Priorytet VI : Rynek pracy otwarty dla wszystkich  Działanie 6.2 : Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

 

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku na otrzymanie wsparcia finansowego oraz podstawowego wsparcia pomostowego:[nc-download path=”projekty/Pkobieta/Dokumenty-wsparcie-finansowe.zip”][/nc-download]
[nc-download path=”projekty/Pkobieta/Dokumenty-podstawowe-wsparcie-pomostowe.zip”][/nc-download]
[nc-download path=”projekty/Pkobieta/Strategia-PK.doc”][/nc-download]

Skip to content