Dokumenty dotyczące wsparcia finansowego dla Uczestników projektu “Twórczy Biznes”

Twórczy Biznes Logo małePoniżej do pobrania dokumenty dot. wsparcia finansowego projektu “Twórczy Biznes”

[nc-download path=”projekty/TBiznes/Wsparcie-finansowe-TB.zip”] [/nc-download]

Dokumenty dotyczące Komisji Oceny Wniosków:
[nc-download path=”projekty/TBiznes/Dokumenty-KOW.zip”] [/nc-download]

Skip to content