Nabór wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe „Przedsiębiorcza KOBIETA”

LOGO PKW związku z możliwością składania wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe Uczestniczek drugiej edycji , przedstawiamy wytyczne oraz załączniki niezbędne do złożenia wniosku. Termin składania został ustalony na 15 maja 2014 roku !

[nc-download path=”projekty/Pkobieta/pwp/wytyczne-pomostowka-przedluzona.doc”][/nc-download]
[nc-download path=”projekty/Pkobieta/pwp/zal-1-WNIOSEK-O-PRZYZNANIE-PRZEDLUZONEGO-WSPARCIA-POMOSTOWEGO.doc”][/nc-download]
[nc-download path=”projekty/Pkobieta/pwp/zal-2-KARTA-OCENY-WNIOSKU.doc”][/nc-download]
[nc-download path=”projekty/Pkobieta/pwp/zal-3-PESEL.doc”][/nc-download]
[nc-download path=”projekty/Pkobieta/pwp/zal-4-Zaswiadczenie-o-uzyskanej-pomocy-de-minimis.doc”][/nc-download]
[nc-download path=”projekty/Pkobieta/pwp/zal-5-OS-O-NIEZALEGANIU-ZUS.doc”][/nc-download]
[nc-download path=”projekty/Pkobieta/pwp/zal-6-OS-O-NIEZALEGANIU-US.doc”][/nc-download]
[nc-download path=”projekty/Pkobieta/pwp/zal-7-FORMULARZ-INFO-DE-MINIMIS.doc”][/nc-download]
[nc-download path=”projekty/Pkobieta/pwp/zal-8-BILANS.doc”][/nc-download]
[nc-download path=”projekty/Pkobieta/pwp/zal-9-RZ-i-S.doc”][/nc-download]

Skip to content