Rozpoczęcie projektu pn. “Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia”, udział w XXXII sesji Rady Gminy Szczecinek

Z przyjemnością informujemy, że Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., jako partner projektu pn. Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia, (Umowa nr UDA.RPZP.07.04.00-32-K601/12-00 z dnia 21.09.2016) rozpoczęła realizację działań na terenie gmin: Szczecinek, Barwice i Grzmiąca. Od 1 grudnia 2016 r. funkcjonować będą na terenie tych gmin biura lokalne, ale działania animacyjne już się rozpoczęły. Animatorka lokalna Pani Lidia Pieńkos już od ponad miesiąca spotyka się ze społecznościami lokalnymi i władzami poszczególnych gmin, aby przybliżyć im planowane działania i zachęcić do udziału.

W dniu 28.11.2016 r. przedstawicielki Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, tj. Prezes Zarządu Natalia Wegner oraz Koordynatorka Sieci Zachodniopomorskich Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej Justyna Iwankiewicz, miały okazję uczestniczyć w  XXXII sesji Rady Gminy Szczecinek i przedstawić założenia projektu, korzyści, jakie jego realizacja przyniesie dla gminy oraz zasady dalszej współpracy.

Projekt pn. Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia realizowany jest w partnerstwie  z Fundacją Nauka dla Środowiska , 4C Centrum Ekonomii Społecznej Sp. z o.o. oraz Aktywa PLUS Emilia Kowalska na terenie 18 gin znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia. W ramach projektu świadczone będą nieodpłatnie usługi na rzecz społeczności objętej rewitalizacją, minimum w zakresie: usług animacyjnych (animacja lokalna ukierunkowana na udział w realizacji projektów zapisanych w programach rewitalizacji), doradztwa i konsultacji w zakresie tworzenia programów rewitalizacji, w tym wyboru obszaru oszacowania wskaźników, zdiagnozowania problemów zidentyfikowania źródeł finansowania oraz umożliwienia realizacji 72 przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie objętym wsparciem projektowym.

Poniżej zdjęcia z XXXII sesji Rady Gminy Szczecinek.


2 4
7 8

Skip to content