Spotkanie informacyjne dot. Bazy Usług Rozwojowych połączone z możliwością rejestracji – 14-15 grudnia 2016 r.

W imieniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie zapraszamy Państwa na spotkanie informacyjne, dotyczące zasad realizacji Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) usług rozwojowych w naszym regionie oraz zasad funkcjonowania zarządzanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) narzędzia teleinformatycznego pn. Baza Usług Rozwojowych (Baza, BUR). Spotkanie odbędzie się w związku z planowanym w 2017 roku uruchomieniem projektów wsparcia sektora MŚP w regionie, w ramach Działania 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw w oparciu o system popytowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Realizacja wsparcia dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw w obecnej perspektywie finansowej będzie miała zupełnie innych charakter niż uprzednio. Niezwykle ważnym elementem funkcjonowania systemu usług rozwojowych będzie m.in. wyżej przytoczona Baza, gdyż wyłącznie za jej pośrednictwem przedsiębiorcy będą mogli szukać wybranych przez siebie usług rozwojowych, na które chcieliby otrzymać dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Niezwykle istotnym jest zatem zapewnienie, aby w ramach BUR zarejestrowało się jak najwięcej różnorodnych podmiotów mogących świadczyć usługi rozwojowe. Proces rejestracji natomiast związany jest, w przypadku chęci świadczenia usług dofinansowywanych ze środków EFS, z koniecznością spełnienia pewnych określonych wymogów.

Mając to na względzie, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na spotkanie informacyjne, które będzie miało miejsce 14 grudnia 2016 r. w sali sesyjnej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, przy ul. A. Mickiewicza 41 w Szczecinie.

            W trakcie spotkania przedstawione zostaną informacje na temat stanu wdrażania Działania 6.1 w regionie, a następnie przedstawiciele PARP szczegółowo omówią cele, założenia, sposób funkcjonowania i zasady rejestracji w Bazie.

Równolegle do planowanych prezentacji, dzięki współpracy z PARP, WUP zapewnia potencjalnym usługodawcom możliwość skorzystania z oferty mobilnego punktu rejestracyjnego i dokonania wpisu swojego podmiotu do BUR. Ponadto, dla tych z Państwa, którzy nie zdążą dokonać rejestracji w dniu 14 grudnia br., zaplanowano taką możliwość również w dniu 15 grudnia br., w siedzibie WUP w Szczecinie.

Szczegółowe informacje odnośnie organizacji spotkania znajdą Państwo w załączonej Agendzie. Zgłoszenia dotyczące uczestnictwa w spotkaniu prosimy przesyłać do dn. 7 grudnia 2016 r. do godz. 14:00, na adres rafal_rosinski@wup.pl, wyłącznie przy pomocy załączonego formularza -> Formularz zgłoszeniowy

Jednocześnie, w przypadku zgłoszenia chęci dokonania wpisu swojego podmiotu do Bazy w dniach 14-15 grudnia br., informacja o tym fakcie zostanie przekazana do PARP, którego pracownicy skontaktują się z Państwem przed spotkaniem, celem indywidualnego ustalenia, jakie dokumenty należy posiadać ze sobą w dniu rejestracji.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z p. Martą Bujko-Gryczyńską lub p. Rafałem Rosińskim pod numerem tel. 91/42 56 204

 

Agenda 14-15 grudnia 2016

Skip to content