Zapraszamy na spotkanie ws. dotacji na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych – Karlino, 15 luty 2017 r., godz. 10.00

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  organizuje spotkanie informacyjne na temat projektu pt. „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – przedsiębiorstwa społeczne w regionie koszalińskim”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Działanie 7.4 RPO WZP 2014-2020

 

W ramach projektu udzielamy

Dotacji na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych (w tym dla spółdzielni socjalnych)

 

Spotkanie  odbędzie się w dniu 15 lutego 2017 r. w godz. 10.00-11.00  w Karlinie w Regionalnym Centrum Turystyki i Sportu przy ul. Kościuszki 1 A.

Na spotkanie zapraszamy wszystkich zainteresowanych: przedstawicieli NGO, jednostek samorządu terytorialnego, GOPS, MOPS, PCPR, kościelne osoby prawne, spółdzielnie socjalne a także osoby fizyczne chcące założyć przedsiębiorstwo społeczne (w tym uprawnione do założenia spółdzielni socjalnej) i które w jego ramach chcą zatrudnić osoby zagrożone wykluczeniem społecznym lub ubóstwem.

Wszystkie informacje na temat projektu są  dostępne na stronie www.owes.koszalin.pl w zakładce Dotacje.

Więcej informacji pod numerem tel. 094/ 341 63 30

Serdecznie zapraszamy

/-/ Zespół OWES Koszalin

Skip to content