Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Koszalinie na temat dotacji na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

Uprzejmie informujemy, że Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  organizuje spotkanie informacyjne na temat projektu pt.

„Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

– przedsiębiorstwa społeczne w regionie koszalińskim”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Działanie 7.4 RPO WZP 2014-2020

 

W ramach projektu udzielamy dotacji na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych (w tym dla spółdzielni socjalnych).

 

Spotkanie  odbędzie się w dniu 23 lutego w godz. 10.00-11.00  w siedzibie

Starostwa Powiatowego w Koszalinie przy ul. Racławickiej 13

Sala 409, IV piętro

 

Na spotkanie zapraszamy wszystkich zainteresowanych: przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, NGO,  GOPS, MOPS, PCPR, kościelne osoby prawne, spółdzielnie socjalne a także osoby fizyczne chcące założyć przedsiębiorstwo społeczne (w tym uprawnione do założenia spółdzielni socjalnej) i które w jego ramach chcą zatrudnić osoby zagrożone wykluczeniem społecznym lub ubóstwem.

Wszystkie informacje na temat projektu są  dostępne na stronie www.owes.koszalin.pl w zakładce Dotacje.

Prosimy o telefoniczne lub mailowe potwierdzenie obecności: tel. 094/ 341 63 30, t.janik@karrsa.pl

 

Skip to content