Zapytanie ofertowe – sprzęt informatyczny wraz z systemem operacyjnym oraz programów Office

karr-logo

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją projektu

„Usługi rozwojowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw dostępne w ramach Bazy Usług Rozwojowych”

– nr projektu RPZP. 06.01.00-32-K004/16

zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości netto nie przekraczającej 30 000,00 euro,

którego przedmiotem jest zakup sprzętu informatycznego wraz z systemem operacyjnym oraz programów Office.

Szczegóły zapytania ofertowego dostępne tutaj -> 1/ZE/BUR/2017

Rozstrzygnięcie postępowania -> roztrzygnięcie 1_ZE_BUR_2017

Skip to content