Zapytanie ofertowe – artykuły spożywcze

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wybór Wykonawcy usługi dot. zakupu i dostarczenia artykułów spożywczych na potrzeby realizacji projektu

„Program Społecznik

 – zachodniopomorski system wspierania inicjatyw oddolnych”.

Zamówienie dotyczy:

Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
CPV: 15000000-8

 

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy usługi polegającej na dostarczeniu artykułów spożywczych niezbędnych do przeprowadzenia spotkań doradczych i animacyjnych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zapytanie – artykuły spożywcze

Termin składania ofert upływa 19 maja 2017 r. o godzinie 12:00

Skip to content