PRZYJDŹ – ZOBACZ – SKORZYSTAJ „Fundusze Europejskie szansą dla Młodych na zachodniopomorskim rynku pracy”

image001

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, w środę 21 czerwca 2017 r. w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie, organizuje konferencję połączoną z targami pn. „Fundusze Europejskie szansą dla Młodych na zachodniopomorskim rynku pracy”.

Wydarzenie odbędzie się w godzinach 9.30 – 15.30.

W czasie konferencji zostaną przedstawione m. in. zagadnienia dotyczące inicjatywy JEREMIE, instrumentów i możliwości finansowania usług rozwojowych dla przedsiębiorstw poprzez Bazę Usług Rozwojowych, wsparcie osób młodych ze środków EFS realizowanych przez OHP, aktywizację osób młodych pozostających bez pracy, oraz przykłady dobrych praktyk projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ministerstwo Rozwoju przedstawi efekty wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na terenie kraju, natomiast Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie stan wdrażania EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Osi I PO WER na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Zgłoszenia na konferencję należy przesyłać na adres filia@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza. Pobierz plik

W sprawach organizacyjnych, związanych z konferencją, prosimy kontaktować się telefonicznie z Panią Dorotą Palme -Terczyńską  pod numerem telefonu (94) 344 50 33.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Konferencja skierowana jest do władz samorządowych z terenu województwa zachodniopomorskiego, jednostek statutowo zajmujących się pomocą ludziom młodym, Powiatowych Urzędów Pracy, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych.

Dodatkowo zaplanowane zostały, jako impreza towarzysząca – Targi, będące akcją promocyjno – informacyjną skierowaną do potencjalnych beneficjentów – osób młodych do 30 roku życia zainteresowanych uzyskaniem wsparcia finansowego ze środków EFS. Podczas targów będzie można uzyskać wiedzę i pomoc w obszarach związanych m. in. z funduszami europejskimi dostępnymi w województwie zachodniopomorskim, pozyskaniem środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz procedurami jej uruchomienia, ofertami pracy w kraju i za granicą, przygotowaniem do rozmów kwalifikacyjnych lub zawodowego port folio, możliwości wytyczenia indywidualnej ścieżki edukacyjnej i zawodowej czy aktualną ofertą szkoleniową dla osób młodych na terenie naszego województwa.

Prezentowane w trakcie targów obszary ułatwią młodym ludziom poruszanie się na rynku pracy oraz wskażą możliwości szkoleniowe, z których mogą obecnie skorzystać bezpłatnie.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do udziału w targach!

Formularz zgłoszeniowy – sekretariat

PLAN KONFERENCJI-1

Skip to content