Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej zaprasza do współpracy

Szanowni Państwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie (WUP) pragnie zaprezentować Państwu ofertę bezpłatnych usług świadczonych na rzecz pracodawców i ich pracowników. 

Dobrze przygotowana i wykwalifikowana kadra doradców zawodowych z Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie i Koszalinie (CIiPKZ), działających
w ramach struktury WUP, może pomóc pracodawcy w doprecyzowaniu potrzeb swoich pracowników. Działania, które proponują mogą wprowadzić również element innowacji
i przełożyć się na zwiększenie satysfakcji z wykonywanej pracy. Celem jest nie tylko wspieranie klienta w wyznaczeniu kierunku rozwoju zawodowego, ale przede wszystkim przygotowanie go na możliwość zmiany tego kierunku. Oferują wsparcie pracodawcy lub jego pracownikom, świadcząc pomoc w rozwoju zawodowym poprzez indywidualne rozmowy doradcze.

Uwzględniając ich 20 letnie doświadczenie w realizacji zadań w obszarze poradnictwa zawodowego, proponują indywidualne wsparcie w zakresie m.in.:

  • wyboru lub zmiany zawodu,
  • zaplanowania kariery zawodowej,
  • uzupełnienia kwalifikacji zawodowych,
  • określenia kompetencji i zainteresowań zawodowych,
  • zaplanowania rozwoju zawodowego,
    •  wsparcia w diagnozowaniu potencjału zawodowego i luk kompetencyjnych oraz form doskonalenia zawodowego,
    • określenia celów do osiągnięcia w karierze zawodowej, mocnych i słabych stron.

Niektóre zagadnienia  mogą realizować także w formie grupowych zajęć warsztatowych, np. z zakresu stresu, komunikowania się, odkrywania talentów.

Każdy pracodawca traktowany jest w sposób indywidualny. Terminy spotkań, zakres pomocy, harmonogramy działań opracowywany jest zawsze wspólnie, z uwzględnieniem możliwości oraz potrzeb pracodawcy i jego pracowników.

Informujemy, iż osobami do bieżącej współpracy i koordynacji wszystkich działań w tym zakresie, z ramienia WUP są kierownicy Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej:

Pani Małgorzata Babaryko (Szczecin) tel. 91/42-56-123 email: malgorzata_babaryko@wup.pl,

Pani Ewa Królikowska (Koszalin) tel. 94/344-50-56 e-mail: ewa_krolikowska@wup.pl.

Załącznik-formularz wniosku

Ulotka o ofercie CIiPKZ

Skip to content