Zaproszenie do składania ofert Nr 9/ZP/SPO/2018

społecznik logo

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego pn. „Program SPOŁECZNIK 2018” zaprasza Państwa do składania ofert w postępowaniu o wartości netto nieprzekraczającej równowartości wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest:

Dostawa materiałów promocyjnych w ramach realizowanego zadania publicznego finansowanego ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego „Program SPOŁECZNIK 2018”.

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: spolecznik_zp@karrsa.pl w terminie do dnia 8 maja 2018 r., godz. 15:30. W tytule e-maila proszę umieścić zapis: SPOŁECZNIK 2018 – MATERIAŁY PROMOCYJNE.

Do pobrania zapytanie ofertowe z załącznikami.

Zapytanie_Społecznik_2018_Materiały_promocyjne_27.04.2018

Skip to content