Zaproszenie na spotkania informacyjne w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy POWER 2014-2020

Dnia 11 lipca 2018 r. w godz. 11:00 – 14:00, w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz 17 lipca 2018 r. w godz. 11:00 – 14:00 w sali Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie odbędą się spotkania informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy POWER 2014-2020 , Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Konkurs nr POWR.01.02.01-IP.22-32-001/18

 

Szczegóły pod linkiem: https://www.wup.pl/power/?p=4593

Skip to content