„Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” – dokumentacja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach  Działania 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (nr RPZP.07.01.00-32-K101/18) udostępnia dokumentację projektową:

Regulamin udzialu w projekcie Rewitalizacja szansą na aktywną integrację   

ZAŁĄCZNIK NR 1 Formularz zgłoszeniowy Uczestnika Uczestników Projektu wraz z załącznikami

ZAŁĄCZNIK NR 2 Wniosek o zwrot kosztów podróży na szkolenie

ZAŁĄCZNIK NR 3 Fiszka przedsięwzięcia inwestycyjnego ANIMACJA

ZAŁĄCZNIK NR 4 Fiszka przedsięwzięcia inwestycyjnego KONKURS

ZAŁĄCZNIK NR  5 Regulamin dotyczący realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych KONKURS 

ZAŁĄCZNIK NR 6 Karta oceny fiszki przedsięwzięcia inwestycyjnego KONKURS

ZAŁĄCZNIK NR 7 Porozumienie wolontariatu wraz z kartą godzin pracy wolontariusza

ZAŁĄCZNIK NR 8 Karta monitorowania statusu po zakończeniu udziału w Projekcie

Skip to content