ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NR 2/ZP/KARR/2019

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. dokonała wyboru wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie przekraczającego wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto, którego przedmiotem jest usługa okresowego przeglądu przewodów kominowych i wentylacyjnych w budynku przy ul. Przemysłowej 8 w Koszalinie i budynku kotłowni.

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Informacja o wyborze_przegląd kominiarski 29.01.2019

Skip to content