Zaproszenie do składania ofert Nr 6/ZP/SPOŁ/2019

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości netto nieprzekraczającej równowartości wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest: Wykonanie i dostawa roll-up’ów informujących o realizacji zadania publiczngo finansowanego ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego pn. „PROGRAM SPOŁECZNIK NA LATA 2019-2021”.

Kompletną ofertę należy przesłać na adres e-mail: spolecznik@karrsa.pl

(skany podpisanych dokumentów) lub przesłać pocztą lub złożyć osobiście w terminie do dnia 25.04.2019 r. godz. 15:30.

 W tytule e-maila proszę umieścić zapis: 6/ZP/SPOŁ/2019 ROLL UP

Do pobrania zapytanie ofertowe z załącznikami.

zapytanie ofertowe ROLL-UP

Skip to content