Dotyczy postępowania Nr 11/ZP/SPOŁ/2019

Dotyczy postępowania Nr 11/ZP/SPOŁ/2019

W związku z rezygnacją Agencji Reklamowej Anny Turkiewicz Sp. z o.o., al. Powstańców Wielkopolskich 33, 70-111 Szczecin, z realizacji przedmiotu zamówienia dotyczącego obsługi mediów społecznościowych przy realizacji zadania publicznego pn. „Program Społecznik na lata 2019-2021”, Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż zamówienie zostanie udzielone firmie:

MARIOLA MARKO-LATOCHA
ul. Włoska 23, 75-430 Koszalin

za cenę 5 079,90 zł brutto

Skip to content