Informacja o zawarciu umowy w następstwie rozstrzygnięcia zapytania ofertowego 2/ZP/US/REWI/2019

 

Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu nr 2/ZP/US/REWI/2019 pn.:

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOSCI Warszkówko o tytule „Budowa małej infrastruktury rekreacyjno-integracyjnej w Warszkówku”dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

 

 

prowadzonym na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Uprzejmie informujemy, że umowa na

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOSCI Warszkówko o tytule „Budowa małej infrastruktury rekreacyjno-integracyjnej w Warszkówku”dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

została podpisana w dniu 13.06.2019r. z Wykonawcą:

Stowarzyszenie Przyjaciół Warszkowa

ul. Słupska 56

76-100 Sławno

NIP: 49905611758

Skip to content