Informacja o zawarciu umowy w następstwie rozstrzygnięcia zapytania ofertowego 8/ZP/US/REWI/2019

 

Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu nr 8/ZP/US/REWI/2019 pn.:

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOSCI Juchowo o tytule „KOLOROWE ŚWIETLICOWO WE WSI JUCHOWO” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

prowadzonym na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Uprzejmie informujemy, że umowa na

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOSCI Juchowo o tytule „KOLOROWE ŚWIETLICOWO WE WSI JUCHOWO” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

 

została podpisana w dniu 17.06.2019r. z Wykonawcą:

Stowarzyszenie dla dzieci i młodzieży ze środowisk lokalnych „Pomost”

Juchowo 51

78-446 Silnowo

KRS: 0000268449

Skip to content