Informacja o zawarciu umowy w następstwie rozstrzygnięcia zapytania ofertowego 29/ZP/US/REWI/2019

 

Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu nr 29/ZP/US/REWI/2019 pn.:

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Suchań o tytule „Zielone płuca Suchania – wykonanie nowych nasadzeń drzew liściastych przy cmentarzu gminnym na obszarze rewitalizacji Gminy Suchań”dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

prowadzonym na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Uprzejmie informujemy, że umowa na

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Suchań o tytule „Zielone płuca Suchania – wykonanie nowych nasadzeń drzew liściastych przy cmentarzu gminnym na obszarze rewitalizacji Gminy Suchań”dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

została podpisana w dniu 27.06.2019r. z Wykonawcą:

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy Suchań

ul. Pomorska 72

73-132 Suchań

Skip to content