Informacja o zawarciu umowy w następstwie rozstrzygnięcia zapytania ofertowego 28/ZP/US/REWI/2019

 

Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu nr 28/ZP/US/REWI/2019 pn.:

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOSCI Suchań o tytule „Zielono nam – zagospodarowanie terenu na części ul. Kardynała Augusta Hlonda na obszarze rewitalizacji gminy Suchań” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

prowadzonym na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Uprzejmie informujemy, że umowa na

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOSCI Suchań o tytule „Zielono nam – zagospodarowanie terenu na części ul. Kardynała Augusta Hlonda na obszarze rewitalizacji gminy Suchań” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

została podpisana w dniu 26.06.2019r. z Wykonawcą:

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Suchań

ul. Pomorska 72

73-132 Suchań

Skip to content