Informacja o zawarciu umowy w następstwie rozstrzygnięcia zapytania ofertowego 33/ZP/US/REWI/2019

 

Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu nr 33/ZP/US/REWI/2019 pn.:

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Niedalino o tytule „”BEZPIECZNI W SWOJEJ OKOLICY” – doposażenie OSP w Niedalinie w sprzęt pozwalający przeprowadzać szkolenia” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

 

prowadzonym na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Uprzejmie informujemy, że umowa na

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Niedalino o tytule „”BEZPIECZNI W SWOJEJ OKOLICY” – doposażenie OSP w Niedalinie w sprzęt pozwalający przeprowadzać szkolenia”dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

 

została podpisana w dniu 08.07.2019r. z Wykonawcą:

Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Fizycznej i Bezpieczeństwa Pożarowego Ronin

ul. Szosa Połczyńska 1

78-200 Białogard

Skip to content