Informacja o zawarciu umowy w następstwie rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 38/ZP/US/REWI/2019

 

Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu nr 38/ZP/US/REWI/2019 pn.:

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOSCI Szczecinek o tytule „Wiśniowe ogrody” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

prowadzonym na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Uprzejmie informujemy, że umowa na

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOSCI Szczecinek o tytule „Wiśniowe ogrody” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

została podpisana w dniu 08.07.2019r. z Wykonawcą:

Fundacja „Miłosierdzie i Wiedza”

ul. W. Bartoszewskiego 12/12

78-401 Szczecinek

Skip to content