Informacja o zawarciu umowy w następstwie rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 40/ZP/US/REWI/2019

 

Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu nr 40/ZP/US/REWI/2019 pn.:

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Kamienny Most o tytule „BOISKO POD CHMURKĄ – Budowa boiska sportowego przy Branżowej Szkole I Stopnia w Kamiennym Moście” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

prowadzonym na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Uprzejmie informujemy, że umowa na

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Kamienny Most o tytule „BOISKO POD CHMURKĄ – Budowa boiska sportowego przy Branżowej Szkole I Stopnia w Kamiennym Moście” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

została podpisana w dniu 10.07.2019r. z Wykonawcą:

Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości

Al. Wojska Polskiego 78

40-782 Szczecin

Skip to content