Zaproszenie do składania ofert Nr 13/ZP/SPOŁ/2019

Zaproszenie do składania ofert Nr 13/ZP/SPOŁ/2019

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego pn. „Program Społecznik na lata 2019-2021” zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości netto nieprzekraczającej równowartości wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest:

Opracowanie raportu opisowego z badań ankietowych wraz z analizą statystyczną i prezentacją graficzną wyników w ramach realizacji zadania publicznego finansowanego ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego pn. „PROGRAM SPOŁECZNIK NA LATA 2019-2021” zgodnie ze specyfikacją.

Ofertę w sposób określony w zapytaniu ofertowym należy przesłać na adres e-mail: spolecznik@karrsa.pl w terminie do dnia 18 października 2019 r., godz. 15:30
W tytule e-maila proszę umieścić zapis: 13/ZP/SPOŁ/2019 OPRACOWANIE RAPORTU

Do pobrania zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

Zapytanie ofertowe – opracowanie raportu

Skip to content