Aktualizacja dokumentacji projektu pn. „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o aktualizacji dokumentacji projektu pn. „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” w zakresie:

  1. Regulaminu udziału w projekcie „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” – § 2 pkt. 2 i 4, § 3 pkt. pkt. 1.1), § 4 pkt 1, 3 i 4, § 5 w części dotyczącej harmonogramu naboru oraz w sekcji „WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW”,
  2. Porozumienia wolontariatu wraz z kartą godzin pracy wolontariusza.

Przedmiotowe dokumenty w załączeniu.

Skip to content