Raport cząstkowy – stan i perspektywy ekonomii społecznej w Polsce

Z wielką przyjemnością prezentujemy Państwu owoc kilkumiesięcznych starań międzynarodowego zespołu w ramach projektu baSE. 

SZOWES wespół z FISE oraz innymi partnerami dokonał wszechstronnej analizy stan i perspektyw sektora ekonomii społecznej w Unii Europejskiej oraz Polsce. 

Zapraszamy do zapoznania się z raportem. Plik jest dostępny tutaj: 

RAPORT CZĄSTKOWY WP 2 – krajowa synteza dla POLSKI

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. 

4. edycja konkursu gospodarczego marszałka Olgierda Geblewicza

Rozpoczyna się czwarta edycja konkursu gospodarczego marszałka Olgierda Geblewicza.

Konkurs skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie Pomorza Zachodniego. Jego celem jest wyróżnienie najciekawszych, najbardziej innowacyjnych podmiotów z regionu, które oferują wyjątkowe produkty i usługi, tworzą miejsca pracy, realizują odważne pomysły, współpracują ze światem nauki czy branżą kreatywną. Ważnejsze od wyników finansowych firm są pomysł na biznes, nowoczesność i kreatywność, a także wytrwałość i rzetelność w prowadzeniu działalności i dążeniu do celu.

Bandera sukcesu jest znakiem coraz większej floty firm, które współtworzą nowoczesną gospodarkę regionu, wzmacniają Pomorze Zachodnie ekonomicznie i społecznie. Konkurs organizowany przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza ma promować kreatywnych, nowoczesnych, rzetelnych przedsiębiorców sektora MŚP.

– Chcemy wyróżniać i wspierać tych, którzy w myśleniu o biznesie wychodzą poza schematy, są kreatywni, rozwijają nowe technologie, oferują unikalne produkty czy usługi, tworzą miejsca pracy, współpracują ze światem nauki – wylicza marszałek Olgierd Geblewicz. – Chcemy tych ambitnych i pracowitych ludzi pokazać światu. Oni już obrali właściwy kurs, płyną po sukcesy. Jako samorząd województwa chcemy im pomóc „wiosłować”, a może raczej wymienić silnik na nieco większy, silniejszy – wyjaśnia obrazowo marszałek.

Jak dokonać zgłoszenia konkursu? Wystarczy wypełnić formularz na stronie https://konkursgospodarczy.pl/ , krótko przedstawić firmę, dotychczasowe osiągniecia i plany na przyszłość.

Zgłoszenia przyjmowane będą od 15 czerwca do 5 lipca 2023 r. Tydzień później zostanie przedstawionych 20 finalistów. Wyboru dokona dziewięcioosobowa kapituła konkursu, w której zasiadają m.in. doświadczeni przedsiębiorcy z regionu.

Zaproszenie do udziału w 10. edycji DOFE

Obchody 10. edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich

W piątek 12 maja w godzinach 9.00-14.00 spotkajmy się w siedzibie Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.! 😊  

Podczas dnia otwartego nasi doradcy przybliżą Państwu zarówno szanse wynikające
z ekonomii społecznej (stanowiącej uzupełnienie sektora prywatnego i publicznego), jak również możliwe dzięki Funduszom Europejskim pożyczki i dofinasowania, bardzo często stanowiące wyznacznik sukcesu dla ciekawych pomysłów i inicjatyw. Ponadto, postaramy się przedstawić dobre praktyki i odpowiedzieć na nurtujące Państwa pytania
w zakresie rozwoju przedsiębiorstw społecznych i prywatnych. Dla wszystkich gości przewidziano materiały informacyjno-promocyjne oraz słodki poczęstunek.

Jeśli chcesz poznać naszą bogatą ofertę lub skorzystać z naszego wsparcia – to bez wątpienia, tego dnia nie może Cię z nami zabraknąć!

Serdecznie zapraszamy!

Inauguracja nowej perspektywy finansowej

W dniu 31 marca 2023 roku w Posejdon Center w Szczecinie miała miejsce uroczysta konferencja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza, której celem było oficjalne uruchomienie programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.

Na konferencji, gość honorowy – prof. Jerzy Buzek, powiedział że od momentu wstąpienia do UE, w 2004 roku, Pomorze Zachodnie przeszło wielką, pozytywną metamorfozę. W oparciu o analizy dokonane przez  Polską Akademię Nauk, stwierdził, że dzięki Funduszom Europejskim, największy skok dokonał się właśnie w naszym województwie.

Budżet nowego programu będą tworzyć środki na inwestycje pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (1,2 miliarda euro) oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego (468 milionów euro). W sumie to 1 miliard 686 milionów euro. Ponad 33% ze środków z EFRR to wydatki na tzw. agendę klimatyczną. W sferze gospodarki duży nacisk zostanie położony na B+R. Rozwijana będzie również nadal sieć tras rowerowych. W nowej perspektywie nie zabraknie inwestycji w ochronę zdrowia, edukację oraz włączenie społeczne.

Pierwsze konkursy mają ruszyć już w II kwartale 2023 roku.

Zapytanie ofertowe nr 3/ZP/KARR/2023

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości netto nieprzekraczającej kwoty 130 000 netto złotych, którego przedmiotem jest:

Usługa okresowego badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynku przy ul. Przemysłowej 8 w Koszalinie.

Kompletną ofertę należy przesłać na adres e-mail: zp@karrsa.pl (skany własnoręcznie podpisanych dokumentów, pliki elektronicznie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym) w terminie do dnia 12 kwietnia 2023 r., godz. 15:30.

W każdym przypadku decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

W tytule e-maila proszę umieścić zapis: BADANIA ELEKTR/ODGROM

Do pobrania zapytanie ofertowe z załącznikami.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe,
 2. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy,
 3. Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań,
 4. Załącznik nr 3 – wzór umowy.

Zaproszenie na webinarium  pn. „Usługi rozwojowe dla MŚP z Funduszy Europejskich

Informacje o webinarium

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koszalinie zaprasza na bezpłatne  Webinarium  pn. „Webinarium  pn. „Usługi rozwojowe dla MŚP z Funduszy Europejskich”.

Webinarium odbędzie się 15 grudnia  2022 r.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są  wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 15 grudnia 2022 r. do godz. 08:00.

Kiedy?

15 grudnia 2022 r. w godz. 10.00 – 11.00.

Gdzie? 

Aby wziąć udział w webinarium, należy zainstalować na komputerze aplikację Zoom Client lub pobrać ją na telefon.

Link wraz z hasłem do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia (15 grudnia 2022 r.). 

W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę webinarium. 

Liczba uczestników ograniczona, o udziale w webinarium decyduje kolejność zgłoszeń.

Dla kogo?

Dla przedsiębiorstw oraz ich pracowników z  województwa zachodniopomorskiego.

Program webinarium

 • 10:00 – 10:10 Powitanie uczestników, przedstawienie oferty sieci PIFE
 • 10:10 – 10:40 „Usługi rozwojowe kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa” – przedstawiciel Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
 • 10:40 – 11:40 Pytania i odpowiedzi

Organizatorzy webinarium

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koszalinie
ul. Monte Cassino 2, 75-412Koszalin
tel.: 094 31774 07, e-mail: lpi-koszalin@wzp.pl

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul . Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin
https://uslugirozwojowe.karrsa.eu/ 

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Jednocześnie serdecznie zapraszamy do korzystania we wszystkie dni robocze z bezpłatnych usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, w ramach których oferujemy: 

 • konsultacje telefoniczne, mailowe oraz w siedzibach punktów w zakresie znalezienia źródeł dofinansowania pomysłów, pomocy beneficjentom Funduszy Europejskich w przy realizacji, rozliczaniu projektów,
 • publikacje dotyczące Funduszy Europejskich,
 • udział w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach informacyjnych.

SZOWES z nagrodą Zachodniopomorskich Magnolii EFS

Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować, że Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej podczas poniedziałkowej gali otrzymała nagrodę w kategorii “Beneficjent z pasją” w ramach konkursu Zachodniopomorskie Magnolie EFS.

To duże wyróżnienie oraz dowód wysokiej jakości usług, które SZOWES świadczy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na rzecz podmiotów ekonomii społecznej na Pomorzu Zachodnim.

KARR S.A. jest liderem partnerstwa Fundacji Nauka dla Środowiska, 4C Centrum Ekonomii Społecznej, Fundacji Pod Aniołem, Fundacji Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES oraz Aktywa Plus Emilia Kowalska. Cieszymy się, że dzięki SZOWES możemy aktywnie wspomagać sektor ekonomii społecznej w regionie.

Zaproszenie do udziału w akcji “Niepodległa do hymnu”

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w akcji “Niepodległa do hymnu” organizowanej przez Biuro Programu “Niepodległa”. Wydarzenie odbędzie się 11 listopada br. o godz. 12:00 i będzie polegać na wspólnym odśpiewaniu hymnu Polski.

Świętowanie kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości poprzez zbiorowe wykonanie hymnu państwowego jest wyjątkową okazją do podkreślenia wspólnotowego wymiaru obchodów.

KARR S.A. realizuje współpracę międzynarodową w ramach projektu baSE

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako lider Sieci Zachodniopomorskiej Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej przystąpiła do współpracy międzynarodowej. Projekt baSE został wybrany przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+. Europejska Agenda Umiejętności 2020 potwierdziła Blueprint jako kluczową inicjatywę w celu stworzenia nowych podejść strategicznych i współpracy na rzecz konkretnych rozwiązań w zakresie rozwoju umiejętności w ekosystemach przemysłowych, w tym w ekosystemach bliskości [z j. angielskiego proximity – dop. redakcji] i ekonomii społecznej wprowadzonych przez zaktualizowaną politykę przemysłową UE.

Głównymi celami projektu są:

 • opracowanie strategii umiejętności sektorowych,
 • zaprojektowanie konkretnych rozwiązań w zakresie edukacji i szkoleń,
 • stworzenie długoterminowego planu działania,
 • rozwiązanie problemu niedoboru umiejętności i bezrobocia.

Projekt baSE ma na celu utworzenie sojuszu na rzecz współpracy sektorowej w zakresie umiejętności dla ekonomii społecznej i ekosystemu bliskości, obejmującego szeroki zakres kluczowych interesariuszy: firmy, instytucje edukacyjne i szkoleniowe, instytucje badawcze, partnerów społecznych, a także ekspertów sektorowych. Sojusz ten będzie opierać się na solidnych podstawach dostarczonych przez poprzednie i bieżące inicjatywy i badania na poziomie sektora.

Projekt baSE umożliwi wymianę wiedzy między szkolnictwem wyższym, sferą kształcenia zawodowego oraz aktorami ekonomii społecznej, którzy przyczyniają się do ekosystemowego wzrostu. Pozwoli także zidentyfikować luki w umiejętnościach oraz zdefiniuje nowe w kontekście profili zawodowych w sektorze ekonomii społecznej. Projekt będzie realizować działania sektorowe i międzysektorowe w szerszym otoczeniu społeczno-gospodarczym, a ich wyniki i rezultaty będą miały rozległy i długotrwały wpływ na wspieranie ekosystemu bliskości i ekonomii społecznej:

 • Badanie luk w umiejętnościach aktorów sektora ekonomii społecznej przyczyni się zmniejszenia rozdźwięku pomiędzy popytem a podażą w zakresie edukacji i szkoleń;
 • Ramy kompetencji “SocioComp” dla nowych projektów programów nauczania oraz aktualizacją profili zawodowych określą obszary kompetencji, kompetencje, narzędzia i metodologie uczenia się i szkolenia oraz poziomy biegłości dla ekosystemu SE;
 • Platforma MOOC (Massive Open Online Course) zapewni interaktywne kursy z forami użytkowników lub dyskusjami w mediach społecznościowych, aby wspierać interakcje społeczności. Będzie także wspierać środowisko autentycznego nauczania hybrydowego z wykorzystaniem technologii mieszanych metod kształcenia (blended learning) dostosowanych do potrzeb różnorodnej siły roboczej sektora ekonomii społecznej.
 • Podnoszenie kwalifikacji pracowników ekonomii społecznej poprzez zaprojektowanie i dostarczenie czterech programów nauczania opartych na kompetencjach oraz wnioskach z badań dot. luk w umiejętnościach. Programy będą skupiać się obszarach podwójnej transformacji (zielonej i cyfrowej) oraz współpracy. W celu weryfikacji rezultatów zostaną przeprowadzone szkolenia pilotażowe.
 • Rekomendacje w zakresie polityki publicznej mające na celu wzmocnienie oferty instytucji szkolenia zawodowego w zakresie ekonomii społecznej oraz zapewnienie trwałości modelu BASE jako mechanizmu przewidywania umiejętności.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Skip to content