NEET-Revitalisation

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest liderem projektu pn. “NEET-Revitalisation” w ramach wsparcia udzielonego przez Fundację Fundusz Współpracy w ramach projektu „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę ponadnarodową” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Partnerem zagranicznym jest międzynarodowa organizacja pozarządowa Accion contra el Hambre. Projekt jest uzupełnieniem projektu standardowego pn. “Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”.

Pracujemy nad przygotowaniem programu aktywizacji zawodowej osób młodych na podstawie narzędzi i metodologii wykorzystywanych przez partnera międzynarodowego.

Podczas pierwszej wizyty studyjnej w Madrycie zapoznaliśmy się z technikami aktywizacji osób młodych, w tym m.in. sesje grupowe i indywidualne, zasady opracowywania biznesplanu, metoda drzewa strategicznego, prototypowanie, gamifikacja i in. W trakcie drugiej natomiast – tym razem w województwie zachodniopomorskim – pogłębiliśmy wiedzę o nich i mogliśmy pokazać partnerowi międzynarodowemu specyfikę pracy ze społecznościami lokalnymi obszarów rewitalizacji, przede wszystkim na terenach wiejskich, oraz młodymi osobami. Dziękujemy przedstawicielkom i przedstawicielom Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie za interesujący wkład w warsztaty.

Zaproszenie na 2-dniową wizytę studyjną organizowaną w ramach projektu PO WER pn. „Włącznik Innowacji Społecznych”

https://karrsa.eu/wp-content/uploads/2020/03/Oznaczenie-materia%C5%82%C3%B3w.jpg

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMWZ w Szczecinie ma przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w 2-dniowej wizycie studyjnej organizowanej w ramach projektu PO WER pn. „Włącznik Innowacji Społecznych”.

Celem wizyty jest wsparcie początkujących innowatorów oraz osób zainteresowanych tworzeniem innowacji społecznych, wzmocnienie ich potencjału merytorycznego
i organizacyjnego oraz podniesienie kompetencji niezbędnych do projektowania innowacji, a także wzajemnego dzielenia się doświadczeniami, dobrymi praktykami
i inspiracjami.

Wizyta odbędzie się w terminie 29-30 września 2021 r., plan i program wizyty w załączeniu.

Koszty dojazdu (z miejsca zbiórki), zakwaterowania i wyżywienia podczas wizyty studyjnej pokrywa organizator.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w wizycie studyjnej prosimy o wysłanie formularza zgłoszenia (wzór w załączeniu) do dnia 17 września 2021 r. na adres: mszymanska@wzp.pl

Ilość miejsc ograniczona, o uczestnictwie w wizycie będzie decydowała data przesłania zgłoszenia. Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w wizycie studyjnej będą powiadomione telefonicznie lub mailowo.

Informacja na temat projektu PO WER „Włącznik Innowacji Społecznych” dostępna jest na stronie: https://innowacje.rops.poznan.pl/wlacznik/

Osoba do kontaktów w sprawie wizyty: Magdalena Szymańska tel. 91 42 53 674.

Załączniki:

Konkurs “Nakręceni EFS-em”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Konkurs dziennikarski “Nakręceni EFS-em” polega na przygotowaniu reportażu, wywiadu  lub innej produkcji (jedynie audiowizualnej) prezentującego uczestników projektu i/lub projektodawców, którzy z sukcesem skorzystali ze wsparcia w ramach projektów RPO WZ lub PO WER/zrealizowali projekt.

Celem konkursu jest:

 • promocja Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w województwie zachodniopomorskim poprzez pokazanie efektów i korzyści z zrealizowanych projektów;
 • przedstawienie w ciekawy i inspirujący sposób, jak środki EFS pozytywnie zmieniają życie osób, które z nich skorzystały
 • podniesienie świadomości wśród mieszkańców województwa w zakresie wykorzystywania środków unijnych,
 • możliwości uzyskania wsparcia ze środków EFS;
 • propagowanie „dobrych praktyk EFS” w województwie zachodniopomorskim;
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku Unii Europejskiej i promocja programów.

Konkurs skierowany jest do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego (osoby  fizyczne, pracujące lub uczące się lub zamieszkujące na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) w poniższych kategoriach wiekowych (wiek liczony będzie na dzień rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń):

 • osoby w wieku  poniżej 18 lat (do dnia poprzedzającego 18 urodziny);
 • osoby pełnoletnie (od dnia ukończenia 18 r.ż.).

W konkursie mogą wziąć udział zarówno nieprofesjonaliści jak i twórcy z dorobkiem artystycznym, w tym m.in.: osoby, które uzyskały dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 lub Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na założenie własnej działalności gospodarczej, uczestnicy projektów w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 lub Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz osoby realizujące projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 lub Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Termin nadsyłania prac konkursowych od 30.08.2021 r. do 18.10.2021 r.

Autorom najlepszych prac konkursowych zostaną przyznane nagrody w formie kart podarunkowych.

Prace konkursowe dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020:

Kategoria do 18 roku życia:

 • za zajęcie I miejsca: karta podarunkowa o wartości 2 500 zł;
 • 4 wyróżnienia: karta podarunkowa o wartości 500 zł.

Kategoria powyżej 18 roku życia:

 • za zajęcie I miejsca: karta podarunkowa o wartości 2 500 zł;
 • 4 wyróżnienia: karta podarunkowa o wartości 500 zł.

Prace konkursowe dotyczące Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020:

Kategoria do 18 roku życia:

 • za zajęcie I miejsca: karta podarunkowa o wartości 2 500 zł;
 • 4 wyróżnienia: karta podarunkowa o wartości 500 zł.

Kategoria powyżej 18 roku życia:

 • za zajęcie I miejsca: karta podarunkowa o wartości 2 500 zł;
 • 4 wyróżnienia: karta podarunkowa o wartości 500 zł.

Lista nagrodzonych autorów prac zostanie opublikowana na stronie internetowej WUP
w Szczecinie www.wup.pl, www.wup.pl/power, www.rpo.wup.pl, w terminie do dnia 12 listopada 2021 roku.

Wręczenie nagród – podsumowanie Konkursu – odbędzie się siedzibie Filii WUP w Koszalinie lub w siedzibie WUP w Szczecinie w terminie do dnia 26 listopada 2021 roku.

Załączniki:

Zapraszamy do udziału w Dniu Otwartym Funduszów Europejskich

Zapraszamy  wszystkich zainteresowanych, w tym osoby fizyczne, przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządów terytorialnych, przedsiębiorców oraz lokalnych liderów do udziału w bezpłatnym wydarzeniu pn. „Fundusze Unijne to CODZIENNOŚĆ! Budujemy dobro, tworzymy wartości”.

Podczas dnia otwartego nasi doradcy przybliżą Państwu zarówno szanse wynikające z ekonomii społecznej (stanowiącej uzupełnienie sektora prywatnego i publicznego), jak również możliwe dzięki Funduszom Europejskim pożyczki (JEREMIE 2) i dofinansowania, bardzo często stanowiące wyznacznik sukcesu dla ciekawych pomysłów i inicjatyw.

Ponadto, postaramy się przedstawić dobre praktyki i odpowiedzieć na nurtujące Państwa pytania w zakresie szans rozwoju przedsiębiorstw społecznych i prywatnych oraz aktywizacji społeczno-zawodowej.

Jeśli chcesz poznać naszą bogatą ofertę lub skorzystać z naszego wsparcia – to bez wątpienia, tego dnia nie może Cię z nami zabraknąć!

Serdecznie zapraszamy 17 września 2021 r. od 7:30 do 15:30 do naszej siedziby przy ul. Przemysłowej 8!

Informacja o zmianie regulaminu w ramach projektu pn. “Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

https://karrsa.eu/wp-content/uploads/2020/03/Oznaczenie-materia%C5%82%C3%B3w.jpg

Szanowni Państwo,

informujemy o zmianie w regulaminu konkursu dotyczącego realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach Lokalnych inicjatyw społecznych, która polega na usunięciu z pkt. 10 sekcji “I. Realizacja przedsięwzięcia” zdania o treści: “Maksymalny czas realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego nie przekroczy  3 miesięcy”.

Załączniki:

Zaproszenie do udziału w webinarium pn. „Małe Skarby idą do żłobka, a opiekunowie do pracy”

Szanowni Państwo!

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku zaprasza do udziału w webinarium pn.Małe Skarby idą do żłobka, a opiekunowie do pracy”.

Wydarzenie odbędzie się 17 sierpnia 2021 r., godz. 10.00 – 10.40. Czas rejestracji upływa 16 sierpnia 2021 r. o godz. 14.00.

Podczas spotkania przedstawione zostaną informacje na temat wsparcia rodziców, opiekunów prawnych w zakresie opieki żłobkowej..

Spotkanie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia materiały edukacyjne w wersji elektronicznej. Planowane zakończenie – godz. 10.40.

Uprzejmie prosimy o telefoniczne (tel. 94 372 92 50 lub 606 985 226)
lub elektroniczne (
e-mail: lpi@powiat.szczecinek.pl) potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 16.08.2021 r.

Informujemy, iż niniejsze spotkanie jest kolejnym z cyklu spotkań i szkoleń organizowanych przez LPI Szczecinek m.in. dla mieszkańców powiatu drawskiego, szczecineckiego, świdwińskiego oraz wałeckiego. Wszystkie informacje o aktualnie prowadzonych spotkaniach informacyjnych, konferencjach czy szkoleniach można uzyskać śledząc następujące strony internetowe: www.funduszeeuropejskie.gov.pl lub www.rpo.wzp.pl w zakładce: Weź udział w konferencjach
i szkoleniach.

Organizator spotkania informacyjnego: 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku

Ul. Warcisława IV 16

78 – 400 Szczecinek

Tel.: 94 372 92 50, 606 985 226, e-mail: lpi@powiat.szczecinek.pl

Zaprasza zespół LPI:

Edyta Wieleba – Matyśniak

Magdalena Leszczyńska

Karolina Filowiat

Zaproszenie na indywidualne spotkanie – rozmowę ze Specjalistą ds. Funduszy Europejskich w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych

Mobilne Punkty Informacyjne w Czaplinku oraz Drawsku Pomorskim

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku wraz z Urzędem Miejskim w Czaplinku oraz Starostwem Powiatowym w Drawsku Pomorskim, serdecznie zapraszają na indywidualne spotkanie – rozmowę ze Specjalistą ds. Funduszy Europejskich w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych, podczas których będzie można otrzymać informację m.in. o:

 • wsparciu z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
 • środkach na otwarcie działalności gospodarczej,
 • dotacjach i pożyczkach na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej,
 • finansowaniu kursów i szkoleń zmierzających do podniesienia kwalifikacji zawodowych,
 • zasadach pozyskania dofinansowania,
 • aktualnych i przyszłych ogłoszeniach o naborach wniosków.

Najbliższe Mobilne Punkty Informacyjne odbędą się:

 • 4 sierpnia 2021 r., w godzinach od 8:00 do 10:30 – Urząd Miejski w Czaplinku, ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek, sala narad.

 • 4 sierpnia 2021 r., w godzinach od 11:15 do 13:45 – Starostwo Powiatowe
  w Drawsku Pomorskim, Plac
  Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie, sala narad.

Dla kogo?

Indywidualne rozmowy ze specjalistą ds. funduszy europejskich skierowane są do wszystkich zainteresowanych tematem Funduszy Europejskich: do społeczności lokalnej, osób fizycznych, przedsiębiorców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST), przedstawicieli III sektora oraz wszystkich zainteresowanych tematyką unijną.

Organizator spotkania:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku

działający przy Starostwie Powiatowym w Szczecinku

Ul. Warcisława IV 16, 78 – 400 Szczecinek

Tel. 94 372 92 50,606 985 226

e-mail: lpi@powiat.szczecinek.pl

Pliki:

 1. Zgłoszenie uczestnictwa na MPI – Czaplinek
 2. Zgłoszenie uczestnictwa na MPI – Drawsko Pomorskie

 

 

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu pn. “Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

https://karrsa.eu/wp-content/uploads/2020/03/Oznaczenie-materia%C5%82%C3%B3w.jpg

Szanowni Państwo,

zapraszamy do składania ofert w ramach projektu pn. “Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”. Zapytanie ofertowe dotyczy wykonania usługi polegającej na opracowaniu graficznym, korekcie językowej, komputerowym składzie, łamaniu, przygotowaniu do druku publikacji w postaci elektronicznej i drukowanej oraz druku wraz z dostawą albumu dobrych praktyk.

Termin składania ofert upływa 2 sierpnia 2021 r. o godz. 15:30.

Ofertę należy składać wyłącznie poprzez portal “Baza Konkurencyjności” (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/). Zapytanie ofertowe jest dostępne tutaj (numer ogłoszenia: 2021-26142-60846).

Osobą do kontaktu jest Maciej Ziemiński (e-mail: m.ziminski@karrsa.pl; nr tel. 660 175 211).

Pliki do pobrania:

Nabór wniosków w ramach projektu „MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2021-2023

Informujemy, że ruszył nabór wniosków w ramach projektu „MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2021-2023”.

Mikrodotacje udzielane w konkursie ofert, w wysokości do 5000 zł, przeznaczone będą na rozwiązywanie problemów społeczności lokalnych oraz wzmocnienie potencjału młodych organizacji pozarządowych.

Wnioski należy składać poprzez generator dostępny na stronie:

https://generatorwzp.nowefio.pl

Nabór wniosków trwa od 19.07.2021 do 06.08.2021 do godz. 20:00.

Więcej informacji na stronie http://mikrodotacje-mil.karrsa.eu.

Skip to content