Zaproszenie do udziału w webinarium pn. „Małe Skarby idą do żłobka, a opiekunowie do pracy”

Szanowni Państwo!

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku zaprasza do udziału w webinarium pn.Małe Skarby idą do żłobka, a opiekunowie do pracy”.

Wydarzenie odbędzie się 17 sierpnia 2021 r., godz. 10.00 – 10.40. Czas rejestracji upływa 16 sierpnia 2021 r. o godz. 14.00.

Podczas spotkania przedstawione zostaną informacje na temat wsparcia rodziców, opiekunów prawnych w zakresie opieki żłobkowej..

Spotkanie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia materiały edukacyjne w wersji elektronicznej. Planowane zakończenie – godz. 10.40.

Uprzejmie prosimy o telefoniczne (tel. 94 372 92 50 lub 606 985 226)
lub elektroniczne (
e-mail: lpi@powiat.szczecinek.pl) potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 16.08.2021 r.

Informujemy, iż niniejsze spotkanie jest kolejnym z cyklu spotkań i szkoleń organizowanych przez LPI Szczecinek m.in. dla mieszkańców powiatu drawskiego, szczecineckiego, świdwińskiego oraz wałeckiego. Wszystkie informacje o aktualnie prowadzonych spotkaniach informacyjnych, konferencjach czy szkoleniach można uzyskać śledząc następujące strony internetowe: www.funduszeeuropejskie.gov.pl lub www.rpo.wzp.pl w zakładce: Weź udział w konferencjach
i szkoleniach.

Organizator spotkania informacyjnego: 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku

Ul. Warcisława IV 16

78 – 400 Szczecinek

Tel.: 94 372 92 50, 606 985 226, e-mail: lpi@powiat.szczecinek.pl

Zaprasza zespół LPI:

Edyta Wieleba – Matyśniak

Magdalena Leszczyńska

Karolina Filowiat

Zaproszenie na indywidualne spotkanie – rozmowę ze Specjalistą ds. Funduszy Europejskich w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych

Mobilne Punkty Informacyjne w Czaplinku oraz Drawsku Pomorskim

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku wraz z Urzędem Miejskim w Czaplinku oraz Starostwem Powiatowym w Drawsku Pomorskim, serdecznie zapraszają na indywidualne spotkanie – rozmowę ze Specjalistą ds. Funduszy Europejskich w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych, podczas których będzie można otrzymać informację m.in. o:

 • wsparciu z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
 • środkach na otwarcie działalności gospodarczej,
 • dotacjach i pożyczkach na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej,
 • finansowaniu kursów i szkoleń zmierzających do podniesienia kwalifikacji zawodowych,
 • zasadach pozyskania dofinansowania,
 • aktualnych i przyszłych ogłoszeniach o naborach wniosków.

Najbliższe Mobilne Punkty Informacyjne odbędą się:

 • 4 sierpnia 2021 r., w godzinach od 8:00 do 10:30 – Urząd Miejski w Czaplinku, ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek, sala narad.

 • 4 sierpnia 2021 r., w godzinach od 11:15 do 13:45 – Starostwo Powiatowe
  w Drawsku Pomorskim, Plac
  Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie, sala narad.

Dla kogo?

Indywidualne rozmowy ze specjalistą ds. funduszy europejskich skierowane są do wszystkich zainteresowanych tematem Funduszy Europejskich: do społeczności lokalnej, osób fizycznych, przedsiębiorców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST), przedstawicieli III sektora oraz wszystkich zainteresowanych tematyką unijną.

Organizator spotkania:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku

działający przy Starostwie Powiatowym w Szczecinku

Ul. Warcisława IV 16, 78 – 400 Szczecinek

Tel. 94 372 92 50,606 985 226

e-mail: lpi@powiat.szczecinek.pl

Pliki:

 1. Zgłoszenie uczestnictwa na MPI – Czaplinek
 2. Zgłoszenie uczestnictwa na MPI – Drawsko Pomorskie

 

 

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu pn. „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

https://karrsa.eu/wp-content/uploads/2020/03/Oznaczenie-materia%C5%82%C3%B3w.jpg

Szanowni Państwo,

zapraszamy do składania ofert w ramach projektu pn. „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”. Zapytanie ofertowe dotyczy wykonania usługi polegającej na opracowaniu graficznym, korekcie językowej, komputerowym składzie, łamaniu, przygotowaniu do druku publikacji w postaci elektronicznej i drukowanej oraz druku wraz z dostawą albumu dobrych praktyk.

Termin składania ofert upływa 2 sierpnia 2021 r. o godz. 15:30.

Ofertę należy składać wyłącznie poprzez portal „Baza Konkurencyjności” (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/). Zapytanie ofertowe jest dostępne tutaj (numer ogłoszenia: 2021-26142-60846).

Osobą do kontaktu jest Maciej Ziemiński (e-mail: m.ziminski@karrsa.pl; nr tel. 660 175 211).

Pliki do pobrania:

Nabór wniosków w ramach projektu „MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2021-2023

Informujemy, że ruszył nabór wniosków w ramach projektu „MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2021-2023”.

Mikrodotacje udzielane w konkursie ofert, w wysokości do 5000 zł, przeznaczone będą na rozwiązywanie problemów społeczności lokalnych oraz wzmocnienie potencjału młodych organizacji pozarządowych.

Wnioski należy składać poprzez generator dostępny na stronie:

https://generatorwzp.nowefio.pl

Nabór wniosków trwa od 19.07.2021 do 06.08.2021 do godz. 20:00.

Więcej informacji na stronie http://mikrodotacje-mil.karrsa.eu.

Ogłoszenie wyników postępowań w ramach projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

https://karrsa.eu/wp-content/uploads/2020/03/Oznaczenie-materia%C5%82%C3%B3w.jpg

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy ogłoszenia wyników postępowań na:

 1. Wdrożenie 28 działań animacyjnych włączających społeczności lokalne woj. zachodniopomorskiego w proces rewitalizacji w ramach projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” (nr 2021/BZP 00027403/05),
 2. Wdrożenie 34 działań animacyjnych włączających społeczności lokalne woj zachodniopomorskiego w proces rewitalizacji w ramach projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” (nr 2021/BZP 00027827/05).

Informujemy także, że rozstrzygnięto postępowania z wolnej ręki na:

 1. Wdrożenie działania animacyjnego pt. „AK29 – klub młodzieżowy – remont” (3-2/ZP/US/REWI/2021),
 2. Wdrożenie działania animacyjnego pt. „AK29 – klub młodzieżowy – wyposażenie” (3-3/ZP/US/REWI/2021),
 3. Wdrożenie działania animacyjnego pt. „Budowa boiska do piłki siatkowej jako droga do integracji społeczności lokalnej” (3-5/ZP/US/REWI/2021)
 4. Wdrożenie działania animacyjnego pt. „Budowa siłowni zewnętrznej w parku pomiędzy ul. Koszalińską a ul. Moniuszki” (3-7/ZP/US/REWI/2021),
 5. Wdrożenie działania animacyjnego pt. „Chodź na boisko, internet to nie wszystko” (3-10/ZP/US/REWI/2021),
 6. Wdrożenie działania animacyjnego pt. „Doposażenie Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Wolinie i Filii w Wisełce” (3-1/ZP/US/REWI/2021),
 7. Wdrożenie działania animacyjnego pt. „Doposażenie sali wiejskiej w sprzęt na zabawy letnie” (3-9/ZP/US/REWI/2021),
 8. Wdrożenie działania animacyjnego pt. „Kulinaria dla Mieszkańców Gminy Tychowo szykujemy, dlatego sprzętu do gotowania potrzebujemy – doposażenie w sprzęt Koła Gospodyń Wiejskich w Tychowie” (3-18/ZP/US/REWI/2021),
 9. Wdrożenie działania animacyjnego pt. „Magiczna scena – łącząca pokolenia” (3-14/ZP/US/REWI/2021),
 10. Wdrożenie działania animacyjnego pt. „Montaż lamp oświetleniowych na terenie Sidłowa” (3-15/ZP/US/REWI/2021),
 11. Wdrożenie działania animacyjnego pt. „Odnawiajmy razem” (3-16/ZP/US/REWI/2021),
 12. Wdrożenie działania animacyjnego pt. „Rewitalizacja kościoła w Drozdowie połączona z piknikiem parafialnym” (3-8/ZP/US/REWI/2021),
 13. Wdrożenie działania animacyjnego pt. „Rewitalizacja Parku Zabytkowego w Tychowie” (3-17/ZP/US/REWI/2021),
 14. Wdrożenie działania animacyjnego pt. „Rewitalizacja terenu przy świetlicy wiejskiej w Karlinku – budowa boiska do koszykówki wraz z nasadzeniem drzew” (3-6/ZP/US/REWI/2021),
 15. Wdrożenie działania animacyjnego pt. „Rozhuśtany plac zabaw – uśmiechem dzieci” (3-4/ZP/US/REWI/2021),
 16. Wdrożenie działania animacyjnego pt. „W krainie kraty różanego Rzyszczewa – poprawa estetyki przestrzeni wspólnej” (3-11/ZP/US/REWI/2021),
 17. Wdrożenie działania animacyjnego pt „W zdrowym ciele zdrowy duch – adaptacja pomieszczenia Szkoły Branżowej I Stopnia w Kamiennym Moście na salkę fitness” (3-12/ZP/US/REWI/2021),
 18. Wdrożenie działania animacyjnego pt. „Wylogowani z sieci – stworzenie miejsca integracji młodych dla aktywnego spędzania czasu poza internetem” (3-13/ZP/US/REWI/2021).

Więcej informacji w załącznikach.

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nr. 2021/BZP 00027827/01

Szanowni Państwo,

Zamawiający działając na podstawie art. 253 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517, 2275, 2320, z 2021 r. poz. 464 z p. zm.), niniejszym przekazuje w załączeniu informację o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nr. 2021/BZP 00027827/01.

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nr. 2021/BZP 00027403/01

https://karrsa.eu/wp-content/uploads/2020/03/Oznaczenie-materia%C5%82%C3%B3w.jpg

Szanowni Państwo,

Zamawiający działając na podstawie art. 253 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517, 2275, 2320, z 2021 r. poz. 464 z p. zm.), niniejszym przekazuje w załączeniu informację o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nr. 2021/BZP 00027403/01.

Webinarium pn. „Usługi rozwojowe dla MŚP z Funduszy Europejskich”

https://karrsa.eu/wp-content/uploads/2020/03/Oznaczenie-materia%C5%82%C3%B3w.jpg

Informacje o webinarium

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koszalinie wraz z Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza na bezpłatne webinarium pn. „Usługi rozwojowe dla MŚP z Funduszy Europejskich”.

Webinarium odbędzie się  17 czerwca 2021 r.

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie wypełnionego formularz a zgłoszeniowego na adres lpi-koszalin@wzp.pl  do dnia 17 czerwca  2021 r. do godz. 8:00 i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę webinarium. 

Liczba uczestników ograniczona, o udziale w webinarium decyduje kolejność zgłoszeń.

Kiedy?

17  czerwca  2021 r. w godz. 11: 00 – 12:00.

Gdzie? 

Link wraz z hasłem do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia  (17 czerwca 2021 r.). Aby wziąć udział w webinarium, należy zainstalować na komputerze aplikację Zoom Client lub pobrać ją na telefon.

Dla kogo?

Dla przedsiębiorstw oraz ich pracowników z  województwa zachodniopomorskiego.

Program webinarium

 • 11:00 – 11:10 – Powitanie uczestników, przedstawienie oferty sieci PIFE
 • 11:10 – 11:40 – „Usługi rozwojowe kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa” – przedstawiciel Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
 • 11:40 – 12:00 – Pytania i odpowiedzi

Organizatorzy webinarium

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koszalinie,
al. Monte Cassino 2, 75-412 Koszalin,
tel. 94 31 77 405 (409 lub 407),
e-mail: lpi-koszalin@wzp.pl

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
ul . Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin,
www.uslugirozwojowe.karrsa.eu

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Jednocześnie serdecznie zapraszamy do korzystania we wszystkie dni robocze z bezpłatnych usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, w ramach których oferujemy: 

 • konsultacje telefoniczne, mailowe oraz w siedzibach punktów w zakresie znalezienia źródeł dofinansowania pomysłów, pomocy beneficjentom Funduszy Europejskich w przy realizacji, rozliczaniu projektów,
 • publikacje dotyczące Funduszy Europejskich,
 • udział w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach informacyjnych.

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniach nr 2021/BZP 00027403/01 oraz 2021/BZP 00027403/01 w ramach projektu pn. „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

https://karrsa.eu/wp-content/uploads/2020/03/Oznaczenie-materia%C5%82%C3%B3w.jpg

Szanowni Państwo,

poniżej przesyłam informację z otwarcia ofert w postępowaniach nr 2021/BZP 00027403/01 oraz 2021/BZP 00027403/01 w ramach projektu pn. „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”.

Załączniki:

INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO, O KWOCIE JAKĄ ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIEŃ W RAMACH PROJEKTU PN. „REWITALIZACJA SZANSĄ NA AKTYWNĄ INTEGRACJĘ”

https://karrsa.eu/wp-content/uploads/2020/03/Oznaczenie-materia%C5%82%C3%B3w.jpg

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłamy informację dotyczącą kwot, jakie zamierzamy przeznaczyć na sfinansowanie zamówień w ramach projektu pn. „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”.

Załączniki:

Skip to content