Informacja o zawarciu umowy w następstwie rozstrzygnięcia zapytania o udzielenie zamówienia nr 54/ZP/US/REWI/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Oznaczenie-materiałów.jpg

Uprzejmie informujemy, że umowa:na wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Sidłowo o tytule „Doposażenie placu zabaw w Sidłowie” została podpisana 1 lipca 2020 r. z Wykonawcą – Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych, ul. Kołobrzeska 43/12, 78-300 Świdwin.

Postępowanie prowadzono na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Informacja o zawarciu umowy w następstwie rozstrzygnięcia zapytania o udzielenie zamówienia nr 55/ZP/US/REWI/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Oznaczenie-materiałów.jpg

Uprzejmie informujemy, że umowa:na wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Gawroniec o tytule „Twórcza Kuchnia – remont świetlicy w Gawrońcu” została podpisana 8 lipca 2020 r. z Wykonawcą – Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych, ul. Kołobrzeska 43/12. 78-300 Świdwin.

Postępowanie prowadzono na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie nr 9/ZP/KARR/2020

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY UŻYWANEGO SERWERA KOMPUTEROWEGO

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. sprzeda używany, sprawny technicznie serwer komputerowy. Termin składania ofert upływa 31 lipca 2020 r. o godz. 15:30. Więcej informacji w załączeniu.

Zarząd KARR S. A. przedłuża termin składania ofert do dnia 10 sierpnia do godz. 15.30

Informacja o zawarciu umów w następstwie rozstrzygnięcia zapytań o udzielenie zamówienia nr 51/ZP/US/REWI/2020 oraz 52/ZP/US/REWI/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Oznaczenie-materiałów.jpg

Uprzejmie informujemy, że umowy:

  1. na wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Malechowo o tytule „Doposażenie domu kultury w Malechowie” została podpisana 10 lipca 2020 r. z Wykonawcą – Usługi Budowlane Edyta Siarnecka, Pięćmiechowo 6, 76-142 Malechowo.
  2. na wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Ostrowiec o tytule „Wspólnie dla lepszego Ostrowca” została podpisana 9 lipca 2020 r. z Wykonawcą – KRESPO Zakład Ogólnobudowlany Dawid Krótki, Pękanino 34B, 76-142 Malechowo.

Postępowanie prowadzono na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Webinarium pn. “Fundusze Europejskie na szkolenia dla przedsiębiorców (MŚP)”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koszalinie wraz z Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza na bezpłatne webinarium pn. “Fundusze Europejskie na szkolenia dla przedsiębiorców (MŚP)”, które odbędzie się w dniu 10 lipca 2020 roku w godz. 11:00 – 11:40.

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres  lpi-koszalin@wzp.pl  do 09 lipca 2020 r. i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora. Link wraz z hasłem do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia  (10 lipca 2020 r.). 

Aby wziąć udział w webinarium, należy zainstalować na komputerze aplikację Zoom Client lub pobrać ją na telefon. W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę webinarium. Liczba uczestników ograniczona, o udziale w webinarium decyduje kolejność zgłoszeń.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 57/ZP/US/REWI/2020


Ogłoszenie zamówienia

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Darłowo o tytule „Doposażenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie sposobem na aktywizację i utrzymanie działalności społecznej” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

Więcej informacji ws. zapytania ofertowego jest dostępnych pod numerem telefonu 660 175 211 lub pod adresem e-mail: m.ziminski@karrsa.pl.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 56/ZP/US/REWI/2020


Ogłoszenie zamówienia

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Darłowo o tytule „Zmiany, zmiany! – nowa jakość w Darłowskim Centrum Wolontariatu dzięki doposażeniu” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

Więcej informacji ws. zapytania ofertowego jest dostępnych pod numerem telefonu 660 175 211 lub pod adresem e-mail: m.ziminski@karrsa.pl.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr 8/ZP/REWI/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Oznaczenie-materiałów.jpg

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” prowadziła postępowanie u o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro.

Przedmiotem zamówienia był zakup i dostawa materiałów biurowych w ramach projektu pn. „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.

Wybrano ofertę złożoną przez:

RESPOL POLSKA SP. Z O.O., 70-10 SZCZECIN, SZCZAWIOWA 71

Zamówienie realizowane w ramach projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji w załączniku.

Skip to content