Zapytanie ofertowe na urządzenie wielofunkcyjne

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości netto nieprzekraczającej równowartości wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest dostawa urządzeń wielofunkcyjnych. Ofertę w sposób określony w zapytaniu ofertowym należy przesłać na adres e-mail: b.gorecka@karrsa.pl lub przesłać pocztą lub złożyć osobiście w terminie do dnia 18 marca 2020 r., godz. 15:30. W tytule e-maila/na kopercie proszę umieścić zapis: Oferta na dostawę urządzeń wielofunkcyjnych.

Do pobrania zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

Skip to content