Aktualizacja dokumentacji projektu pn. “Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o aktualizacji dokumentacji projektu pn. “Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” w zakresie:

  1. Regulaminu udziału w projekcie “Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” – § 2 pkt. 2 i 4, § 3 pkt. pkt. 1.1), § 4 pkt 1, 3 i 4, § 5 w części dotyczącej harmonogramu naboru oraz w sekcji “WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW”,
  2. Porozumienia wolontariatu wraz z kartą godzin pracy wolontariusza.

Przedmiotowe dokumenty w załączeniu.

Informacja o zawarciu umowy w następstwie rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 60/ZP/US/REWI/2019

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Oznaczenie-materiałów.jpg

Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu nr 60/ZP/US/REWI/2019 pn.:

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Przystawy o tytule „Aktywna integracja międzypokoleniowa mieszkańców Przystaw poprzez modernizację placu zabaw z elementami infrastruktury dla dorosłych i seniorów oraz poprawę funkcjonalności świetlicy wiejskiej” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

prowadzonym na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Uprzejmie informujemy, że umowa na

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Przystawy o tytule „Aktywna integracja międzypokoleniowa mieszkańców Przystaw poprzez modernizację placu zabaw z elementami infrastruktury dla dorosłych i seniorów oraz poprawę funkcjonalności świetlicy wiejskiej” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

została podpisana w dniu 07.10.2019 r. z Wykonawcą:

Koło Gospodyń Wiejskich w Przystawach

Przystawy 33a

76-142 Malechowo

Skip to content