Polityka prywatności – GIODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.
szczegóły:

Kategorie
Archiwa
Newsletter KARR
Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości netto nieprzekraczającej równowartości wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest:

Dostawa środków czystości: mydła w płynie, papieru toaletowego, ręczników kuchennych, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu AGD.

 

Kompletną ofertę należy przesłać na adres e-mail: zp@karrsa.pl (skany podpisanych dokumentów) lub przesłać pocztą lub złożyć osobiście w terminie do dnia 28 stycznia 2019 r., godz. 15:30.

 

W każdym przypadku decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

 

W tytule e-maila / na kopercie proszę umieścić zapis: ŚRODKI CZYSTOŚCI

 

Do pobrania zapytanie ofertowe z załącznikami.

KARR_SA_Zapytanie ofertowe_środki czystości

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy z OPZ_środki czystości

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepowiązaniu_środki czystości

Załącznik nr 3 – Wzor umowy_środki czystości


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.