Szkolenie – Ochrona Danych Osobowych

”Zasady ochrony danych osobowych przetwarzanych w firmie

Wykorzystywanie danych osobowych w sposób bezpieczny, a przede wszystkim zgodny z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeń wykonawczych nie jest proste. Czynniki o decydującym wpływie na prawidłowe przetwarzanie danych osobowych to przede wszystkim przeszkoleni (świadomi) pracownicy, dostosowane do konkretnych warunków i potrzeb procedury oraz instrukcje postępowania oraz spełniający określone minimum wymogów system informatyczny. Dlatego w celu osiągnięcia tego pożądanego stanu oferujemy Państwu naszą pomoc w zakresie stworzenia warunków umożliwiających przetwarzanie danych osobowych bez ryzyka naruszenia prawa.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koszalinie w dniu 27 stycznia 2011 roku, w godzinach 9.00 –  15.00. Szkolenie poprowadzi ekspert, posiadający wieloletnie doświadczenie w ochronie danych osobowych. Pracownik organów MSWiA.

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 249,00 PLN. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Proszę o przesyłanie kart zgłoszenia do dnia 24 stycznia 2011r.. Liczba miejsc jest ograniczona. Druga  osoba z tej samej instytucji otrzymuje 15% rabatu, za każdą kolejną zgłoszoną osobę udzielamy 20% rabatu

Zapraszamy serdecznie.

[download id=”230″]  [download id=”231″]

Skip to content