REKRUTACJA DO PROJEKTU ANIOŁY EKONOMII SPOŁECZNEJ

REKRUTACJA DO PROJEKTU ANIOŁY EKONOMII SPOŁECZNEJ

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, że w dniu 21 listopada 2012 r. zostanie rozpoczęty II nabór formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu „Anioły Ekonomii Społecznej”. Nabór formularzy rekrutacyjnych zakończy się 12 grudnia 2012 r. o godz. 14:00.

Przypominamy o konieczności współpracy z Animatorkami na etapie formowania grupy inicjatywnej oraz przygotowywania dokumentów. Zgodnie z Regulaminem udziału w projekcie każda grupa inicjatywna przed złożeniem dokumentacji aplikacyjnej musi zostać objęta wsparciem Animatora ze względu na konieczność podpisania deklaracji utworzenia grupy inicjatywnej, pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych. Grupy inicjatywne zainteresowane udziałem w projekcie powinny zgłosić się co najmniej 3 dni przed zakończeniem naboru.

Regulamin udziału w projekcie dostępny jest pod poniższym linkiem:
http://karrsa.eu/2012/09/zmiana-regulaminu-udzialu-w-projekcie-aes/

Skip to content