Zapytanie ofertowe na usługi księgowe

W związku z realizacją przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z Gminą Mielno i Stowarzyszeniem na Rzecz Powiatu Sławieńskiego projektu partnerskiego pn.: „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej dla Regionu Koszalińskiego” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ogłaszamy postępowanie w formie zapytania ofertowego na realizację usług księgowych dla podmiotów ekonomii społecznej.

Zapraszamy do składania ofert. Termin składania upływa dnia 8 lutego 2013 roku.
Specyfikacja w załączeniu.
[nc-download path=”karr/inne/zapytanie-uslugi-ksiegowe.doc”] [/nc-download]

Skip to content