Ostateczna lista rankingowa Uczestników ubiegających się o wsparcie finansowe i pomostowe w ramach projektu „PrzedsiębiorczaKOBIETA”

LOGO PK

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. pragnie ogłosić ostateczną  listę rankingową osób zakwalifikowanych do  otrzymania wsparcie finansowego i podstawowego pomostowego w ramach I naboru projektu „Przedsiębiorcza KOBIETA” Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Priorytet VI : Rynek pracy otwarty dla wszystkich  Działanie 6.2 : Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Ostateczna lista rankingowa kandydatek na uczestniczki Projektu:
[nc-download path=”projekty/Pkobieta/Lista-rankingowa-wsparcie finansowe-i-pomostowe-I-nabor.PDF”][/nc-download]

 

Skip to content