Lista rankingowa “Anioły Ekonomii Społecznej”

aes

Szanowni Państwo,

Została zatwierdzona lista rankingowa wniosków o przyznanie środków na założenie i działalność spółdzielni socjalnych oraz wsparcie pomostowe podstawowe przekazanych do oceny merytorycznej w ramach IV edycji projektu „Anioły Ekonomii Społecznej”.
Lista rankingowa jest wynikiem oceny dokonanej przez Komisję Oceny Wniosków i stanowi listę wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów, w podziale na:

– wnioski rekomendowane do dofinansowania przez Komisję Oceny Wniosków – 2 wnioski
– wnioski, które otrzymały wymagane minimum punktów jednak nie zostały przyjęte do dofinansowania ze względu na brak środków (zgodnie z Regulaminem udziału w projekcie do dofinansowania w ramach III edycji miały zostać przyjęte wnioski trzech grup inicjatywnych)  – 0 wniosków

Lista zawiera wartości dofinansowania proponowane przez Komisję Oceny Wniosków oraz średnią liczbę punktów uzyskanych za ocenę wniosku o przyznanie środków na założenie i działalność spółdzielni socjalnych.
Informujemy również, że zgodnie z Regulaminem udziału w projekcie „Anioły Ekonomii Społecznej” pisma informujące grupy inicjatywne o wyniku oceny merytorycznej zostaną przesłane w nieprzekraczalnym terminie do 5 dni roboczych od dnia opublikowania niniejszej listy rankingowej czyli do dnia 27 stycznia 2014 r.
[nc-download path=”projekty/aes/Lista-rankingowa.jpg”] [/nc-download]

Skip to content