URUCHOMIENIE NABORU WNIOSKÓW DO PROJEKTU “MIKRODOTACJE- MAŁE INICJATYWY LOKALNE”

Mikrodotacje - logo OST 2Informujemy o uruchomieniu naboru wniosków w Projekcie „Mikrodotacje – Małe Inicjatywy Lokalne”.

Wnioski należy wypełnić komputerowo biorąc pod uwagę wskazany maksymalny obszar strony, który można w tym celu wykorzystać, zapisać w zapisać w formacie .pdf oraz przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail mikrodotacje@karrsa.eu, wpisując w temacie wiadomości: „Wniosek aplikacyjny Mikrodotacje-Małe Inicjatywy Lokalne”.
Po przesłaniu wniosku na wskazany adres e-mail, Wnioskodawca najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych otrzyma wiadomość zwrotną z informacją o zarejestrowaniu wniosku oraz numerem pod jakim został zarejestrowany. W przypadku nie otrzymania wiadomości zwrotnej w podanym wyżej terminie, należy bezzwłocznie skontaktować się z Operatorem w celu weryfikacji otrzymania przez Operatora wniosku.

Przybliżone daty poszczególnych etapów naboru:

Terminy Komisji Oceny Wniosków: 29.08.2014r., 26.09.2014r.

Termin ogłoszenia listy rankingowej: 02.09.2014r., 30.09.2014r.

Najwcześniejszy termin rozpoczęcia realizacji projektu: 08.09.2014r., 06.10.2014r.
POWYŻSZE TERMINY MOGĄ ULEC ZMIANIE.

Informujemy, że od decyzji Komisji Oceny Wniosków nie przysługuje odwołanie. Wnioski które zostały złożone niezgodnie z regulaminem zostaną odrzucone. PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ SZCZEGÓŁOWO Z REGULAMINEM ZAMIESZCZONYM NA STRONIE WWW.MIKRODOTACJE-MIL.karrsa.eu.

Skip to content