Informacja o rozstrzygnięciu postępowania Nr 3/ZP/SPO/2018

spolecznik_2018_1

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania Nr 3/ZP/SPO/2018

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego pn. „Program SPOŁECZNIK 2018” przeprowadziła postępowanie o wartości netto nieprzekraczającej równowartości wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji:

Specjalisty / Specjalistki ds. rozliczeń mikrodotacji – 1 osoba

Specjalisty / Specjalistki ds. rozliczeń budżetu obywatelskiego – 1 osoba

WYBÓR SPECJALIŚCI SPOŁECZNIK

 

Skip to content