Informacja o zawarciu umowy w następstwie rozstrzygnięcia zapytania o udzielenie zamówień nr 15/ZP/US/REWI/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Oznaczenie-materiałów.jpg

Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu nr 15/ZP/US/REWI/2020 pn. Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Borne Sulinowo o tytule „AKADEMIA RUCHU, CZYLI JAK WYCIĄGNĄĆ MIESZKAŃCÓW Z DOMU W MIEJSCE INTEGRACJI, SPOTKAŃ I AKTYWNEGO WYPOCZYNKU W OTOCZENIU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”.

Postępowanie prowadzono na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Uprzejmie informujemy, że umowa na wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Borne Sulinowo o tytule „AKADEMIA RUCHU, CZYLI JAK WYCIĄGNĄĆ MIESZKAŃCÓW Z DOMU W MIEJSCE INTEGRACJI, SPOTKAŃ I AKTYWNEGO WYPOCZYNKU W OTOCZENIU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” została podpisana 10 maja 2020 r. z Wykonawcą – Stowarzyszeniem “Stacja Kultura”, ul. Szpitalna 1, 78-441 Borne Sulinowo.

Skip to content