Informacja o zawarciu umowy w następstwie rozstrzygnięcia zapytania o udzielenie zamówienia nr 42/ZP/US/REWI/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Oznaczenie-materiałów.jpg

Uprzejmie informujemy, że umowa na wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Wolin o tytule “Modernizacja Biblioteki Publicznej poprzez montaż rampy najazdowej dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz doposażenie świetlicy” została podpisana 18 czerwca 2020 r. z Wykonawcą – Gminny Centrum Kultury, Sportu i Turystyki, ul. Zamkowa 23, 72-510 Wolin.

Postępowanie prowadzono na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Skip to content