Informacja o zawarciu umów w następstwie rozstrzygnięcia zapytań o udzielenie zamówienia nr 58/ZP/US/REWI/2020 oraz 59/ZP/US/REWI/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Oznaczenie-materiałów.jpg

Uprzejmie informujemy, że umowa:

  1. na wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Darłowo o tytule “Zmiany, zmiany! – nowa jakość w Darłowskim Centrum Wolontariatu dzięki doposażeniu” została podpisana 27 sierpnia 2020 r. z Wykonawcą – Stowarzyszeniem wspierania aktywności “Krok po kroku”, ul. Kraszewskiego 3, 76-100 Sławno.
  2. na wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Darłowo o tytule “Doposażenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie sposobem na aktywizację i utrzymanie działalności społecznej” została podpisana 27 sierpnia 2020 r. z Wykonawcą – Stowarzyszeniem wspierania aktywności “Krok po kroku”, ul. Kraszewskiego 3, 76-100 Sławno.

Postępowanie prowadzono na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Skip to content