„Usługi BUR kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa”- podpisanie umowy

Na fotografii: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblebicz oraz Prezes KARR S.A. Natalia Wegner

W dniu 20.10.2023 r. Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. podpisała umowę na realizację projektu pt. „Usługi BUR kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa”
w ramach działania 6.6 Rozwój Pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców w regionie programu, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 na kwotę ogółem: 39 079 590,00 zł (dofinansowanie: 33 215 490,00 zł). Data rozpoczęcia realizacji projektu to 1 października 2023 r.,
a zakończenia to 30 września2026 r.

Celem projektu jest wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego
i dobrze dostosowanego środowiska pracy, poprzez udział w usługach rozwojowych za pośrednictwem BUR, tj. szkoleniach, kursach zawodowych, doradztwie, studiach podyplomowych, egzaminach, usługach e-learningowych, usługach umożliwiających adaptacje do zmian w gospodarce w zakresie poprawy jakości zarządzania.

Dzięki dystrybucji środków opartej o system popytowy, tj. zgodnie z potrzebami przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw, pracodawcy samodzielnie określą,
jakie usługi rozwojowe są potrzebne ich przedsiębiorstwom i pracownikom.

Możliwe też będzie poprzedzenie usługi rozwojowej wsparciem doradczym Operatora w celu ustalenia kluczowych kierunków realizacji wsparcia na rzecz przedsiębiorstwa i jego pracowników. Usługi rozwojowe będą wybierane przez MŚP z Bazy Usług Rozwojowych (BUR), spośród oznaczonych możliwością dofinansowania z EFS+.

Wsparcie polegać będzie na refundacji części poniesionych kosztów (w zależności od rodzaju i specyfiki MŚP 50%, 60% lub 80% ceny netto usługi rozwojowej w ramach pomocy de minimis) na realizację usługi rozwojowej.

Skip to content