Wyniki I naboru wniosków na rok 2024 w ramach Programu Społecznik 2022-2024

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy wyniki I naboru wniosków na rok 2024 w ramach Programu Społecznik 2022-2024 realizowanego przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na mocy umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.

Informujemy, że wnioski, które nie znalazły się na żadnej z list, zostały ocenione negatywnie pod względem formalnym lub merytorycznym .
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z pkt 8.2.16 Regulaminu konkursu na mikrodotacje nie ma możliwości negocjacji i odwołania od ocen merytorycznych, na podstawie których została sporządzona lista projektów przeznaczonych do dofinansowania.

SUBREGION A

SUBREGION B

SUBREGION C

SUBREGION D

SUBREGION E

Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożenie oferty.
Gratulujemy organizacjom i grupom, które otrzymały dofinansowanie.

Skip to content